Aktualności

12.02.2019

"Pamiętnik poety" Kazimierza Wierzyńskiego w Dwójce

13 lutego 1969 roku w Londynie zmarł Kazimierz Wierzyński - poeta, członek grupy poetyckiej "Skamander", prozaik, eseista, dziennikarz, autor książki biograficznej o Chopinie. W przeddzień 50. rocznicy śmierci pisarza Program Drugi Polskiego Radia przypomina fragmenty jego gawęd wygłaszanych na początku lat 60-tych w Radiu Wolna Europa.

Kazimierz Wierzyński zatytułował cykl swoich opowieści  "Pamiętnik poety". Jak sam stwierdził w pierwszej z tych gawęd: "Pamiętnik poety,  jeśli nie ma być autobiografią, może być tylko pamiętnikiem wierszy. Istotnie każdy wiersz ma swoją historię albo przynajmniej historyjkę. Trudno zapamiętać wszystkie takie przygody literackie i trudno o wszystkich opowiadać, zwłaszcza jeśli wierszy jest dużo, a przecież nie mogę ukryć, że napisałem ich z górą sześćset".

Poeta zaczyna wspomnienia w 1907-mym roku, kiedy był uczniem gimnazjum w Stryju. Wtedy jako 13-stolatek napisał swój pierwszy wiersz. Ostatnie opowieści dotyczą września 1939 roku, gdy Wierzyński na zawsze wyjechał z Polski. W gawędach znajdziemy barwny obraz życia kulturalnego Polski międzywojennej. Pisarz przedstawił w tym cyklu portrety swoich przyjaciół i znajomych. Są to postaci zarówno z kręgów literackich - Staff, Żeromski Dąbrowska, Skamandryci, jak i z kręgów politycznych lub wojskowych - Piłsudski, Narutowicz, Wieniawa-Długoszowski. Te radiowe gawędy są źródłem do poznania biografii ich autora, ale stanowią też wyjątkowy dokument epoki, która minęła.

Po wielu latach od śmierci Wierzyńskiego ukazała się wersja książkowa tych radiowych opowieści , zatytułowana "Pamiętnik poety". Jej edytor Paweł Kądziela napisał we wstępie: „Pisany z perspektywy ćwierć wieku trwającej emigracji "Pamiętnik poety" jest świadectwem przemian w widzeniu i ocenie własnego dzieła przez autora "Wolności tragicznej". Spojrzenie pisarza na twórczość przedwojenną przypomina wędrowca patrzącego na zdobyte przez siebie szczyty z przełęczy, która zaprowadziła go już na inne wzniesienia.” W pierwszej z tych gawęd Kazimierz Wierzyński opowiada o powstaniu grupy poetyckiej Skamander.

Na audycję "Głosy z przeszłości" Dwójka zaprasza od poniedziałku do piątku (11.02-15.02) w godz. 12.45-13.00.

(za: www.polskieradio.pl)