Aktualności

06.12.2019

Otwarto nową siedzibę Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Staszowie

W Staszowie otwarto nową siedzibę biblioteki. Całość przedsięwzięcia dofinansowano na kwotę 1 700 000 złotych w ramach priorytetu Infrastruktura Bibliotek 2016-2020 będącego częścią Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Operatorem priorytetu Infrastruktura Bibliotek jest Instytut Książki.

Uroczystego otwarcia dokonali m.in. burmistrz Staszowa Leszek Kopeć, starosta staszowski Józef Żółciak, poseł Andrzej Kryj, dyrektor biblioteki Ewa Cygan oraz przedstawiciele czytelników. Obiekt poświęcił ks. Szczepan Janas, proboszcz parafii św. Bartłomieja.

Poprzednia siedziba biblioteki mieściła się budynku ratuszu. Nie była ona jednak wystarczająca dla dużej ilości chętnych, korzystających z jej usług, dlatego koniecznością była budowa nowej siedziby.

Oprócz dofinansowania w ramach Infrastruktury Bibliotek 1,5 miliona złotych dołożyła gmina Staszów.