Aktualności

fot. Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworznie
10.01.2024

Otwarcie zmodernizowanej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaworznie [relacja i zdjęcia]

We wtorek 9 stycznia miało miejsce uroczyste otwarcie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaworznie po modernizacji. Inwestycja została dofinansowana w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 – Priorytet 2 „Infrastruktura Bibliotek 2021-2025”, którego operatorem jest Instytut Książki.

Realizacja rozpoczętego w 2022 roku zadania „Biblioteka innowacji – przyjazne miejsce blisko mieszkańców. Modernizacja Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaworznie” kosztowała łącznie ponad 3 mln 367 tys. zł, z czego wsparcie w ramach Priorytetu 2 NPRCz 2.0 wynosiło ponad 1 mln 952 tys. zł.

Inwestycja w Jaworznie zakładała modernizację głównej siedziby biblioteki, obejmująca poprawę dostępności obiektu dla różnych grup odbiorców, szczególnie osób z niepełnosprawnościami. Drugim ważnym celem modernizacji był podniesienie komfortu użytkowania obiektu oraz uatrakcyjnienie oferty bibliotecznej.

W trakcie otwarcia Dyrektorka Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaworznie Monika Rejdych, podkreśliła, że działania udało się zrealizować dzięki pozyskanemu dofinansowaniu, wsparciu miasta, a także zaangażowaniu pracowników. Z kolei Prezydent Miasta Jaworzna Paweł Silbert zaznaczył, że choć sam obiekt biblioteki powstał już kilkanaście lat temu, to wciąż pozostaje on niezwykle atrakcyjny, a po modernizacji jeszcze na atrakcyjności zyskał. W uroczystości wzięła także udział przedstawicielka Instytutu Książki Anna Zagórska, która przekazała Dyrekcji MBP list gratulacyjny od Dyrektora Instytutu Książki.

Użytkownicy odnowionej biblioteki w Jaworznie mogą skorzystać m.in. ze Strefy Seniora wyposażonej w wygodne, ergonomiczne meble, czy z Oddziału dla Dzieci ze znajdującym się w centralnym miejscu wyjątkowym drzewem – edukacyjno-rozwojowym meblem, który pozwala najmłodszym czytelnikom na odpoczynek i zabawę. Dyrekcja wyposażyła obiekt w kabinę akustyczną, służącą do pracy wymagającej ciszy i skupienia, ale także pełniącą funkcję stanowiska gamingowego. W bibliotece zostały również odnowione miejsca przeznaczone do pracy z komputerami.

Modernizacja biblioteki w Jaworznie obejmowała także system oświetlenia. W obiekcie zastosowano nowoczesne, inteligentne oświetlenie, które nie tylko wspomaga pracę, naukę i zabawę, ale także pozwoli bibliotece na znaczne oszczędności.

***

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 (NPRCz 2.0) to wieloletni program rządowy na lata 2021–2025, w ramach którego środki w wysokości ponad miliarda złotych (60% - budżet państwa, 40% - wkład własny beneficjentów) są przeznaczane na różne formy wsparcia i promocji czytelnictwa w Polsce. Częścią Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 jest Priorytet 2 i realizowany w jego ramach Kierunek interwencji 2.1. Infrastruktura bibliotek 2021-2025, który jest kontynuacją oraz rozwinięciem Priorytetu „Biblioteka+. Infrastruktura bibliotek" realizowanego w latach 2011-2015 oraz Priorytetu 2 NPRCz z lat 2016-2020. Celem priorytetu jest wzmocnienie potencjału i roli bibliotek publicznych.

RP/IK