Aktualności

fot. Daniel Bednarz
09.10.2019

Otwarcie wyremontowanej filii GiPBP w Rzeczniowie z siedzibą w Pasztowej Woli w obiektywie Daniela Bednarza

W czwartek 3 października w Pasztowej Woli otwarto przebudowaną i wyremontowaną filię Gminnej i Powiatowej Biblioteki Publicznej. Remont dofinansowano na kwotę 567 000 złotych w ramach priorytetu Infrastruktura Bibliotek 2016-2020 będącego częścią Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Operatorem priorytetu Infrastruktura Bibliotek jest Instytut Książki.

Zapraszamy do obejrzenia relacji z otwarcia: