Aktualności

fot. Daniel Bednarz
04.03.2020

Otwarcie rozbudowanej i wyremontowanej GBP w Kowiesach w obiektywie Daniela Bednarza

W miniony piątek w Kowiesach otwarto rozbudowaną i wyremontowaną Gminną Bibliotekę Publiczną. Przedsięwzięcie dofinansowano na kwotę  218 000 złotych w ramach priorytetu Infrastruktura Bibliotek 2016-2020 będącego częścią Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Operatorem priorytetu Infrastruktura Bibliotek jest Instytut Książki.

Zapraszamy do obejrzenia relacji z otwarcia: