Aktualności

otwarcie biblioteki / fot. Biblioteka w Wysokiej
09.02.2024

Otwarcie przebudowanej filii biblioteki w Wysokiej

W czwartek 8 lutego odbyło się uroczyste otwarcie przebudowanej filii biblioteki w Wysokiej (filia Wadowickiej Biblioteki Publicznej). Inwestycja została dofinansowana kwotą ponad 1,4 mln zł w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0, uzyskując dotację w „Infrastrukturze bibliotek 2021-2025”.

W wydarzeniu udział wzięli przedstawiciele Instytutu Książki. W swoim wystąpieniu Robert Kaźmierczak, zastępca dyrektora Instytutu Książki, podkreślił, że realizacja inwestycji była dobrym przykładem skutecznej i potrzebnej współpracy pomiędzy samorządem i biblioteką publiczną, a sama filia w Wysokiej jest miejscem skrojonym na miarę potrzeb mieszkańców tej miejscowości.

W trakcie uroczystości goście mogli zapoznać się z prezentacją przedstawiają spektakularną przemianę filii w Wysokiej. Powstały ok. 1958 r. budynek przeszedł tylko jeden remont  w drugiej połowie lat 80. XX wieku, wymagał więc pilnej modernizacji: dostosowania obiektu do zadań biblioteki XXI wieku oraz przemian, które pozwoliłyby spełnić oczekiwania współczesnych użytkowników i czytelników.

Przebudowany obiekt jest ergonomicznie wyposażony i zaprojektowany w sposób, który pozwala na realizację wielu dodatkowych funkcji i zadań, jakich podejmują się współczesne biblioteki (np. sala warsztatowa, miejsce do pracy z komputerem). Nowoczesne i przyjazne przestrzenie biblioteki już są tłumnie odwiedzane przez mieszkańców Wysokiej – od 15 stycznia zapisało się do niej już 100 czytelników (a przed zamknięciem filii na czas przebudowy łączna liczba czytelników wynosiła 96). Filia zdecydowanie odpowiada więc na potrzeby użytkowników poszukujących w bibliotekach oldenburgowskiego „trzeciego miejsca”.