Aktualności

fot. Biblioteka Publiczna w Tuchowie
20.06.2024

Otwarcie odnowionej Biblioteki Publicznej w Tuchowie [relacja i zdjęcia]

We wtorek 18 czerwca odbyło się uroczyste otwarcie siedziby Biblioteki Publicznej w Tuchowie (woj. małopolskie) po zakończeniu inwestycji dofinansowanej w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0, Priorytet 2, „Infrastruktura bibliotek 2021-2025”.

Realizacja zadania noszącego nazwę „Biblioteka – dostępna przestrzeń dla ludzi i książek” zwieńczyła wieloletnie starania o uzyskanie dofinansowania w „Infrastrukturze bibliotek”. Ogólny koszt zadania wynosił niemal 4 mln zł, z czego 2 mln 250 tys. zł pochodziło ze środków otrzymanych w ramach „Infrastruktury”. 

Mieszkańcy Tuchowa musieli czekać wiele lat na odnowienie biblioteki: dopiero szósty wniosek złożony na to zadanie uzyskał dofinansowanie. Trzeba było dużego przekonania pracowniczek i pracowników biblioteki, a także lokalnych samorządowców, o słuszności podjętych wysiłków, by zakończyć to działanie z sukcesem. Teraz wreszcie mieszkańcy Tuchowa zyskali dostęp do znakomicie zaaranżowanych przestrzeni, nowoczesnych rozwiązań architektonicznych i przestronnych wnętrz. 

Dotowana inwestycja odmieniła siedzibę biblioteki i sprawiła, że stała się ona nowoczesnym centrum dostępu do książki, kultury i edukacji. Przebudowana i na nowo wyposażona biblioteka zapewnia przestrzenie do indywidualnej pracy, możliwość odpoczynku z książką wśród bibliotecznych regałów. Daje także możliwość skorzystania z wyposażenia sali multimedialnej, w której znajdują się m.in. roboty służące do nauki programowania, drukarka 3D czy gogle wirtualnej rzeczywistości.

Dyrektor Biblioteki Publicznej w Tuchowie, Bożena Wrona, podkreśliła, że pierwsze pomysły na zmianę biblioteki pojawiły się około 20 lat temu, gdy miała okazję wziąć udział w wizycie studyjnej w jednej z francuskich bibliotek. To tam usłyszała, że siłą sprawczą przemiany lokalnej książnicy byli mieszkańcy, którzy oczekiwali odnowionej, nowoczesnej biblioteki. Dyrektor Wrona postanowiła, że kontekst społeczny, w tym budowa wśród mieszkańców silnego przekonania o istocie i ważnej roli biblioteki, powinny stanowić napęd do zmiany. Tak też się stało – modernizacja i rozbudowa biblioteki w Tuchowie były dyskutowane i opiniowane przez mieszkańców, którzy z niecierpliwością wyczekiwali zakończenia prac budowalnych.

***

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 (NPRCz 2.0) to wieloletni program rządowy na lata 2021–2025, w ramach którego środki w wysokości ponad miliarda złotych (60% - budżet państwa, 40% - wkład własny beneficjentów) są przeznaczane na różne formy wsparcia i promocji czytelnictwa w Polsce. Częścią Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 jest Priorytet 2 i realizowany w jego ramach Kierunek interwencji 2.1. Infrastruktura bibliotek 2021-2025, który jest kontynuacją oraz rozwinięciem Priorytetu „Biblioteka+. Infrastruktura bibliotek" realizowanego w latach 2011-2015 oraz Priorytetu 2 NPRCz z lat 2016-2020. Celem priorytetu jest wzmocnienie potencjału i roli bibliotek publicznych.

IK