Aktualności

fot. IK
17.09.2020

Otwarcie nowej siedziby Gminnej Biblioteki Publicznej w Trzcinicy [relacja i zdjęcia]

16 września w Trzcinicy na Podkarpaciu odbyło się uroczyste otwarcie nowej siedziby Biblioteki Publicznej. Zadanie zostało zrealizowane w ramach Priorytetu 2 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa „Infrastruktura bibliotek”, którego operatorem z ramienia Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego jest Instytut Książki, i polegało na remoncie budynku zabytkowej plebanii, wpisanej do Ewidencji Zabytków Gminy Jasło, dokąd przeniesiona została Filia GBP w Trzcinicy z dotychczas wynajmowanych pomieszczeń.

W uroczystości udział wzięli m.in. pochodząca z regionu senator Alicja Zając, przedstawiciel europosła Bogdana Rzońcy, reprezentanci władz samorządowych województwa, powiatu i gminy. Obecni byli dyrektorzy Instytutu Książki Dariusz Jaworski i Krzysztof Koehler oraz dyrektor Biblioteki Narodowej Tomasz Makowski. Mszę św. odprawił i poświęcenia biblioteki dokonał ks. bp Jan Wątroba.

Specjalny list od wicepremiera i ministra KiDN Piotra Glińskiego skierowany do wójta gminy Jasło p. Wojciecha Piękosia i do dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Jaśle z siedzibą w Szebniach, p. Stanisławy Ablewicz, której podlega filia biblioteczna w Trzcinicy, odczytał dyr. Jaworski, przemawiający także w swoim imieniu. Głos zabrał również dyr. Makowski. Mówili m. in. o znaczeniu biblioteki dla lokalnej społeczności, o jej roli jako miejsca upowszechniającego szeroko pojętą kulturę i edukację. Padły słowa podziękowania pod adresem bibliotekarzy za ich aktywność i zaangażowanie.

Budynek plebanii, w której we wrześniu zaczęła działać biblioteka, został postawiony w latach 1890-1900. Był użytkowany jeszcze do lat 90-tych XX w. W ramach modernizacji wykonano m.in. roboty budowlane, wymianę pokrycia blachowego, wymianę instalacji elektrycznej, gazowej, wodociągowej, remont elewacji, wymianę posadzki, okien, drzwi, docieplenie, budowę podjazdu dla niepełnosprawnych, remont toalet (w tym dla osób niepełnosprawnych) oraz malowanie. Zakupione zostało wyposażenie, w tym regały na książki, lada i biurka biblioteczne. Powierzchnia użytkowa filii po remoncie i przeprowadzce zwiększyła się metrażowo o ponad 200 m2. W nowym lokalu powstała nowoczesna, wyposażona w urządzenia i meble wypożyczalnia dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych, czytelnia ogólna, czytelnia internetowa oraz wielokulturowe miejsce spotkań. Oprócz siedziby filii biblioteki publicznej w odremontowanym budynku mieścić się będzie także centrum informacji turystycznej i lokalnej. Gmina Jasło w przyszłości planuje wprowadzenie „biletu łączonego”, uprawniającego do zwiedzania Karpackiej Troi i zabytkowego kościoła św. Doroty, stojącego vis-à-vis biblioteki.

Kwota dofinansowania pochodząca ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego wyniosła ponad 550 tys. zł. Wartość całej inwestycji to kwota blisko 740 tys. zł.

Warto dodać, że GBP w Jaśle z siedzibą w Szebniach bierze udział w programie Instytutu Książki „Mała książka – wielki człowiek” oraz korzysta z elektronicznego systemu bibliotecznego MAK+, stworzonego i rozwijanego przez IK.

Relacja i zdjęcia: Jakub Pacześniak, Instytut Książki