Aktualności

fot. Instytut Książki
07.03.2024

Otwarcie nowej siedziby Gminnej Biblioteki Publicznej w Kluszkowcach [relacja i zdjęcia]

W środę 6 marca odbyło się otwarcie nowej siedziby Gminnej Biblioteki Publicznej w Kluszkowcach, która jest najważniejszą biblioteką w Gminie Czorsztyn. Inwestycja została dofinansowana w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0, uzyskując dotację w „Infrastrukturze bibliotek 2021-2025”.

Realizacja rozpoczętego w 2022 roku zadania kosztowała łącznie 2 mln 495 tys. zł, z czego aż 2 mln 20 tys. zł wynosiło wsparcie w ramach „Infrastruktury bibliotek”.

Realizacja zadania rozpoczęła się w 2022 roku. Budynek nowej biblioteki w Kluszkowicach wcześniej był szkołą podstawową – inwestycja dofinansowana w ramach „Infrastruktury bibliotek” zakładała zaadaptowanie go na siedzibę biblioteki. Aby było to możliwe, należało m.in. zmodernizować konstrukcję budynku, wymienić stolarkę okienną i drzwiową, a także poddać obiekt termomodernizacji. Budynek został dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (m.in. poprzez odpowiednie udogodnienia w strefie wejściowej i parkingowej, a także montaż windy). 

W nowej siedzibie biblioteki zostały wydzielone: przestrzeń na wypożyczalnię ze stanowiskiem dla pracownika, czytelnia z księgozbiorem popularnonaukowym, strefa dla seniora, pomieszczenia dla dzieci i młodzieży, czytelnia komputerowa, strefa wypoczynku oraz magazyn służący do przechowywania zbiorów bibliotecznych. Biblioteka została także nowocześnie wyposażona – w odpowiednie meble, sprzęt elektroniczny oraz różnorodne gry i zabawki przeznaczone dla młodszych użytkowników obiektu. 
W trakcie uroczystości goście mogli zwiedzić cały nowopowstały obiekt oraz obejrzeć prezentację przedstawiającą historię jego powstania. Podczas spotkania odbyła się część artystyczna przygotowana przez dzieci z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kluszkowcach.

W uroczystym otwarciu nowej siedziby Gminnej Biblioteki Publicznej w Kluszkowcach wzięła udział reprezentacja Instytutu Książki. W jej skład weszli: Zastępca Dyrektora Instytutu Książki ds. Programowych Krzysztof Koehler oraz pracownice Działu Analiz i Projektów Specjalnych – Anna Kurtek i Beata Najbar-Kołodziej.

***

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 (NPRCz 2.0) to wieloletni program rządowy na lata 2021–2025, w ramach którego środki w wysokości ponad miliarda złotych (60% - budżet państwa, 40% - wkład własny beneficjentów) są przeznaczane na różne formy wsparcia i promocji czytelnictwa w Polsce. Częścią Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 jest Priorytet 2 i realizowany w jego ramach Kierunek interwencji 2.1. Infrastruktura bibliotek 2021-2025, który jest kontynuacją oraz rozwinięciem Priorytetu „Biblioteka+. Infrastruktura bibliotek" realizowanego w latach 2011-2015 oraz Priorytetu 2 NPRCz z lat 2016-2020. Celem priorytetu jest wzmocnienie potencjału i roli bibliotek publicznych.

RP/IK