Aktualności

fot. Daniel Bednarz
28.10.2019

Otwarcie nowej siedziby Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Piaseczno w obiektywie Daniela Bednarza

W miniony wtorek w Piasecznie otwarto nową siedzibę główną Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Piaseczno. Całość przedsięwzięcia obejmującego przebudowę i wyposażenie filii bibliotecznych BPMiGP dofinansowano na kwotę 1 125 000 złotych w ramach priorytetu Infrastruktura Bibliotek 2016-2020 będącego częścią Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Operatorem priorytetu Infrastruktura Bibliotek jest Instytut Książki.

Zapraszamy do obejrzenia relacji z otwarcia: