Aktualności

fot. Miejska Biblioteka Publiczna w Redzie

W piątek 26 stycznia odbyło się otwarcie nowej siedziby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Redzie. Inwestycja została dofinansowana w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0, uzyskując dotację w „Infrastrukturze bibliotek 2021-2025”.

Realizacja rozpoczętego w 2022 roku zadania kosztowała łącznie ponad 6 mln 280 tys. zł, z czego wsparcie w ramach „Infrastruktury bibliotek” wyniosło 2 mln 250 tys. zł.

Nowa siedziba redzkiej biblioteki posiada przestronne wnętrza, które pozwalają na prowadzenie zróżnicowanych form aktywności bibliotecznych – związanych bezpośrednio z książką i kulturą słowa, ale także rozwijających inne talenty i umiejętności użytkowników. Do dyspozycji mieszkańców Redy oddano między innymi ergonomicznie wyposażone czytelnię i wypożyczalnię oraz wielofunkcyjną salę, w której odbywać mogą się spotkania autorskie, występy artystyczne i zajęcia taneczne. Warto podkreślić, że nowy obiekt powstał w miejscu starej siedziby – zbyt małej i niedostosowanej do potrzeb i wymogów nowoczesnej biblioteki.

W trakcie uroczystości podkreślano wysiłek, jaki w budowę włożył cały zespół biblioteki oraz wsparcie pracowników urzędu miasta, którzy pomogli w realizacji przedsięwzięcia. Obecny na otwarciu Burmistrz Miasta Redy Krzysztof Krzemiński wspominał o historii redzkiej biblioteki, zaznaczając, że już od wielu lat książnicy potrzebna była przemiana. Hanna Grzeszczuk, Zastępczyni Burmistrza, przypomniała natomiast słowa dyrektorki biblioteki Katarzyny Zielińskiej, która kilka miesięcy temu – goszcząc na budowie przedstawicieli Instytutu Książki – powiedziała, że „biblioteka jest wizytówką każdej szanującej się gminy”.

Nową bibliotekę w Redzie wyróżnia nowoczesna bryła i odpowiednio duża kubatura, która pozwoli na łączenie różnych funkcji bibliotecznych. Powierzchnia oraz wszelkie udogodnienia związane z dostępnością mają pozwolić na poszerzenie działalności kulturalnej i edukacyjnej. Co istotne, budynek znajduje się w strategicznym punkcie miasta, dzięki czemu bez wątpienia przyciągnie nowych czytelników.

Warto zaznaczyć, że biblioteka w Redzie, jeszcze przed oficjalnym otwarciem, została odwiedzona przez uczestników organizowanej przez Instytut Książki w listopadzie zeszłego roku konferencji eksperckiej „Infrastruktura bibliotek 2021-2025. Inwestycja i co dalej?”.

W uroczystości otwarcia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Redzie wzięła udział przedstawicielka Instytutu Książki Anna Zagórska.

***

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 (NPRCz 2.0) to wieloletni program rządowy na lata 2021–2025, w ramach którego środki w wysokości ponad miliarda złotych (60% - budżet państwa, 40% - wkład własny beneficjentów) są przeznaczane na różne formy wsparcia i promocji czytelnictwa w Polsce. Częścią Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 jest Priorytet 2 i realizowany w jego ramach Kierunek interwencji 2.1. Infrastruktura bibliotek 2021-2025, który jest kontynuacją oraz rozwinięciem Priorytetu „Biblioteka+. Infrastruktura bibliotek" realizowanego w latach 2011-2015 oraz Priorytetu 2 NPRCz z lat 2016-2020. Celem priorytetu jest wzmocnienie potencjału i roli bibliotek publicznych.

RP/IK