Aktualności

fot. Białogardzka Biblioteka Publiczna
07.09.2023

Otwarcie Filii nr 2 Białogardzkiej Biblioteki Publicznej [relacja i zdjęcia]

W ubiegły piątek, czyli 1 września, odbyło się uroczyste otwarcie zmodernizowanej Filii Nr 2 Białogardzkiej Biblioteki Publicznej im. Karola Estreichera przy ulicy Malinowskiego. Inwestycja była możliwa dzięki dofinansowaniu projektu w ramach „Infrastruktury bibliotek 2021-2025”, która jest częścią Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0, na kwotę ponad 820 tysięcy złotych. Łączny koszt zadania wyniósł prawie 1 milion 100 tysięcy złotych.

Dzięki działaniom białogardzkiego samorządu, a także dofinansowaniu w kwocie przeszło 820 tysięcy złotych ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Białogard zyskał w pełni zmodernizowaną, nowoczesną bibliotekę. Nowa przestrzeń – o przejrzystej strukturze, a przy tym nowocześnie wyposażona i zagospodarowana – ma służyć mieszkańcom nie tylko jako miejsce literackich poszukiwań, ale także jako miejsce twórczego odpoczynku po pracy.
 
Podczas ceremonii głos zabrały dyrektor placówki – Magdalena Niemiec, a także burmistrz Białogardu – Emilia Bury. Po omówieniu przebiegu i zakresu modernizacji, a także podziękowaniach, przyszedł czas na część artystyczną, podczas której uczestnicy spotkania mieli okazję wysłuchać wierszy Niny Staszkop, wzbogaconych muzycznymi wstawkami.

Poniżej przedstawiamy kilka zdjęć z uroczystego otwarcia Filii Nr 2 Białogardzkiej Biblioteki Publicznej nadesłanych przez pracowników biblioteki.

***

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 (NPRCz 2.0) to wieloletni program rządowy na lata 2021–2025, w ramach którego środki w wysokości ponad miliarda złotych (60% - budżet państwa, 40% - wkład własny beneficjentów) są przeznaczane na różne formy wsparcia i promocji czytelnictwa w Polsce. Częścią Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 jest Priorytet 2 i realizowany w jego ramach Kierunek interwencji 2.1. Infrastruktura bibliotek 2021-2025, który jest kontynuacją oraz rozwinięciem Priorytetu „Biblioteka+. Infrastruktura bibliotek" realizowanego w latach 2011-2015 oraz Priorytetu 2 NPRCz z lat 2016-2020. Celem priorytetu jest wzmocnienie potencjału i roli bibliotek publicznych.