Aktualności

24.08.2022

Ostatni tydzień zgłoszeń do Translatorium – programu mentoringowego dla tłumaczy

Już tylko do 31 sierpnia Kraków Miasto Literatury UNESCO, Centrum Badań Przekładoznawczych UJ, Stowarzyszenie Tłumaczy Literatury oraz Instytut Francuski czekają na zgłoszenia w naborze do programu mentoringowego dla osób zainteresowanych tłumaczeniem literatury.

W drugiej edycji swój warsztat będą mogli doskonalić młodzi tłumacze i tłumaczki literatury z języków: francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego i ukraińskiego na polski. Projekt ma charakter mentoringu: przez osiem miesięcy każda z zakwalifikowanych osób będzie pracować nad przekładem z języka obcego na polski pod okiem doświadczonego tłumacza/ki. Warunkiem udziału w programie jest uprzednie przetłumaczenie nie więcej niż jednego opublikowanego przekładu dzieła literackiego.

W drugiej edycji Translatorium mentor(k)ami będzie czworo tłumaczy o uznanym dorobku: Tomasz Swoboda (język francuski), Ewa Zaleska (język hiszpański), Małgorzata Łukasiewicz (język niemiecki) i Katarzyna Kotyńska (język ukraiński).

Zakres programu: 

Indywidualna praca z mentorem/ką nad konkretnymi tekstami, które nie były dotąd tłumaczone. Konsultacje mogą się odbywać na żywo bądź on-line, w rytmie uzgodnionym z mentorem/ką – ok. 5-10 godzin w miesiącu.

Poznawanie rynku i środowiska. Zajęcia weekendowe organizowane przez Centrum Badań Przekładoznawczych UJ oraz Stowarzyszenie Tłumaczy Literatury o tym, jak zacząć na rynku przekładów literackich, o zasadach działania rynku wydawniczego i jego instytucjach oraz o podstawach prawa autorskiego dla tłumaczy i tłumaczek.

Rezultatem pracy w ramach programu ma być tekst o objętości około 1 arkusza wydawniczego. Szczegóły każdego z projektów zostaną ustalone przez adeptów/ki z mentorem/ką.

Harmonogram programu: 

  • Indywidualna praca z mentorem/ką: 1 listopada 2022 – 30 czerwca 2023
  • Luty/marzec: jednorazowe zajęcia weekendowe w Krakowie
  • Udział w Festiwalu Miłosza 2023 (fakultatywnie)
  • Udział w Festiwalu Conrada 2023: podsumowanie programu i prezentacja pracy przekładowej m.in. student(k)om Centrum Badań Przekładoznawczych UJ.

Rekrutacja:

  • Termin nadsyłania zgłoszeń: 31 sierpnia 2022
  • Rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi kandydat(k)ami: 3-16 października 2022
  • Ogłoszenie wyników: koniec października 2022

Zgłoszenie powinno zawierać:

– krótki przekład tekstu literackiego, który do tej pory nie był tłumaczony na język polski, o objętości około 18 000 znaków ze spacjami (może to być tekst prozatorski, esej lub cykl wierszy) z języka francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego lub ukraińskiego;
– oryginał przetłumaczonego tekstu;
– CV;
– list motywacyjny.

Zgłoszenia należy przesyłać na adres: translatorium@miastoliteratury.pl

Koszty:

– udział w programie jest bezpłatny;
– uczestnicy/czki sami pokrywają koszty podróży i zakwaterowania związane z realizacją programu.

Regulamin „Translatorium” dostępny TUTAJ.

Organizatorami programu mentoringowego „Translatorium” są KBF – operator programu Kraków Miasto Literatury UNESCO, Centrum Badań Przekładoznawczych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Stowarzyszenie Tłumaczy Literatury oraz Instytut Francuski.

źródło: Krakowskie Biuro Festiwalowe