Aktualności

04.01.2021

Orwell i Shaw w domenie publicznej

George Orwell, George Bernard Shaw, Wojciech Weiss są pośród twórców, których dzieła 1 stycznia 2021 roku trafiły do domeny publicznej. Chroniące je prawa autorskie wygasły - od tego momentu będą one mogły być swobodnie wykorzystywane.

Co roku 1 stycznia na całym świecie otwiera się dostęp do nowych zasobów, które przestały podlegać prawu autorskiemu i przeszły do domeny publicznej. Obecnie obowiązujący w Polsce okres trwania praw autorskich obejmuje 70 lat od śmierci autora. To oznacza, że 1 stycznia każdego roku (prawa wygasają ze skutkiem na koniec roku kalendarzowego) do domeny publicznej przechodzą utwory twórców zmarłych 70 lat wcześniej, w roku 2021 - zmarłych w 1950 roku. Od tego momentu będą one mogły być swobodnie wykorzystywane: stają się powszechnie dostępne.

Do domeny publicznej przeszły właśnie dzieła takich autorów jak pisarze George Orwell i George Bernard Shaw, malarze Wojciech Weiss i Teresa Żarnowerówna, historyk literatury, krytyk literacki Wacław Borowy czy też prawnik, reporter, publicysta i literat Ksawery Pruszyński. W 1950 roku zmarł także mazurski pisarz języka niemieckiego, autor m.in. Dzieci Jerominów Ernst Wiechert oraz piosenkarka Hanka Ordonówna.

Utwory znajdujące się w domenie publicznej można swobodnie wykorzystywać (w dowolnym celu, również komercyjnym), kopiować, modyfikować i rozpowszechniać.

[źródło: PAP]