Aktualności

31.03.2021

Opublikowano raport o czasopismach z 2019 roku

Najnowszy numer raportu „Ruch Wydawniczy w Liczbach. Tom 70: 2019 periodyki”, który właśnie ukazał się w formie elektronicznej, obejmuje dane statystyczne dotyczące gazet i czasopism opublikowanych na terenie Polski w roku 2019. Są to istotne dane, zwłaszcza dla wydawców, księgarzy i bibliotekarzy, a więc osób najbardziej zainteresowanych polskim rynkiem wydawniczym.

W roku 2019 wydano 6788 tytułów periodyków, co stanowi spadek o 6% w stosunku do poprzedniego roku. Najbardziej zauważalną zmianą jest spadek liczby czasopism naukowych, zwłaszcza pism o niskich częstotliwościach, należy jednak zauważyć, że to właśnie tego rodzaju periodyki, ze względu na długi proces wydawniczy, mogły w największym stopniu ulec związanym z pandemią opóźnieniom. Zatem dopiero kolejne dane pozwolą ocenić, czy mamy tu do czynienia z faktycznym wypadnięciem z rynku znacznej liczby tytułów.

Zmniejszyła się także liczba czasopism lokalnych, gazet studenckich, pism przeznaczonych dla mniejszości narodowych i etnicznych oraz periodyków dla cudzoziemców. Pism tych ubywa zapewne dlatego, iż oferowane przez nie bieżące informacje, przeznaczone dla ograniczonej grupy odbiorców, są coraz częściej przekazywane przez internet, w tym za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Wśród pism, których zbiór zwiększył się w roku 2019 wyróżniają się czasopisma poradnikowe, zwłaszcza medyczne.

Cały raport znaleźć można na stronie Biblioteki Narodowej.

[źródło: bn.org.pl]