Aktualności

30.06.2022

Okolicznościowy znaczek pocztowy z okazji 100. rocznicy urodzin Mirona Białoszewskiego

30 czerwca Poczta Polska wprowadza do obiegu znaczek pocztowy upamiętniający 100. rocznicę urodzin Mirona Białoszewskiego – poety, prozaika, dramatopisarza i aktora teatralnego.

Jak pisze Poczta Polska w komunikacie, twórczość Mirona Białoszewskiego zapisała się trwale w dziejach polskiej kultury. W tym samym materiale możemy przeczytać, że Białoszewski to „odkrywca nowych form w liryce, prozie, twórczości teatralnej oraz uważny obserwator codzienności. W swoich dziełach wykraczał poza granice przyjętego języka literackiego oraz rozbijał schematyzm. Jego zainteresowanie wzbudzała mowa wykolejona, przejęzyczenia, przypadkowe zbiegi okoliczności językowych. Odwoływał się także do języka potocznego i dziecięcego.” 

Do najważniejszych dzieł Mirona Białoszewskiego należą należą tomiki wierszy „Obroty rzeczy” i „Mylne wzruszenia”, a także pisany prozą „Pamiętnik z powstania warszawskiego”. Artysta oprócz pisania, zajmował się również grą aktorską w teatrze. W 1955 roku, wraz z Lechem Emfazym Stefańskim i Bogusławem Choińskim, założył własny amatorski „Teatr na Tarczyńskiej”. Po jego rozpadzie pisarz otworzył w swoim mieszkaniu „Teatr Osobny”, który przetrwał do 1963 roku. Do granych w nich najbardziej znanych sztuk zalicza się „Wyprawy Krzyżowe” i „Osmędeusze”.

Na wyemitowanym przez Pocztę Polską znaczku pocztowym przedstawiony jest fotograficzny portret Mirona Białoszewskiego. Na kopercie FDC – również wydanej z okazji rocznicy – zamieszczono zdjęcie artysty wykonane w trakcie jednego ze spektakli „Teatru Osobnego” oraz cytat zawierający słowa poety dotyczące jego eksperymentów ze słowem mówionym i pisanym. W grafice datownika, który również jest dostępny od 30 czerwca, widnieje łyżka cedzakowa – jeden z wysławianych przez Białoszewskiego przedmiotów codziennego użytku, które zajmują wiele miejsca w jego twórczości poetyckiej.

Typografia użyta na znaczku i kopercie nawiązuje do odręcznego pisania oraz śladu zostawianego przez pędzel podczas malowania (ekspresyjne rysunki pędzlem, wycięte potem w tekturze, były stałym elementem scenografii w przedstawieniach Mirona Białoszewskiego). Pojawiają się na nich także kolorowe kropki, mówiące nam, że mamy do czynienia z barwną postacią, nie wpisującą się w patetyczny archetyp poety oraz wskazują na pierwiastek gry i zabawy, obecny w metodzie twórczej Białoszewskiego.

Znaczek z wizerunkiem Mirona Białoszewskiego to kolejna emisja Poczty Polskiej upamiętniająca wybitne postacie ze świata literatury. Tylko w ostatnim czasie do obiegu weszły emisje „ 200. rocznica urodzin Cypriana Kamila Norwida”, „100. rocznica urodzin Stanisława Lema” czy „100. rocznica urodzin Leopolda Tyrmanda”.

Szczegóły dotyczące znaczka:

autor projektu: Paweł Myszka
wartość: 3,60 zł
nakład: 100 000 szt.
technika druku: rotograwiura
format znaczka: 39,5 x 31,25 mm
papier: fluorescencyjny
arkusze sprzedażne: 50 znaczków
data wprowadzenia do obiegu: 30 czerwca 2022 r.