Aktualności

06.06.2018

Ogłoszono nominacje do Nagrody im. Cypriana Kamila Norwida

Nagroda im. Cypriana Kamila Norwida jest przyznawana od 2002 r. w czterech kategoriach: literatura, teatr, muzyka i sztuki plastyczne. W 2005 r. powołano kapitułę Nagrody im. Norwida "Dzieło życia" przyznawanej za całokształt twórczości – w tym roku otrzyma ją pianista Piotr Paleczny. Celem wyróżnienia jest ukazywanie i promocja wybitnych dzieł i artystów tworzących na Mazowszu, przyczyniających się do wzrostu rangi regionu.

W kategorii "literatura" nominowano:

  • Marię Bigoszewską za tom poetycki "Wołam cię po imieniu",
  • Wojciecha Chmielewskiego za powieść "Belweder gryzie w rękę",
  • Pawła Sołtysa za zbiór opowiadań "Mikrotyki".

Nazwiska laureatów w poszczególnych kategoriach ogłoszone zostaną podczas uroczystej gali wręczenia nagród 24 września 2018 r. – w dniu urodzin Norwida – na Zamku Królewskim w Warszawie. Laureaci otrzymają statuetki oraz nagrody pieniężne w wysokości 20 tys. zł, a laureat nagrody "Dzieło życia" – 25 tys. zł.

Wśród poprzednich laureatów wyróżnienia w kategorii "literatura" znaleźli się m.in. Ernest Bryll, Henryk Bardijewski, Janusz Drzewucki. Nagrodą "Dzieło życia" uhonorowany został m.in. Tadeusz Konwicki, w tym roku wręczona ona zostanie pianiście Piotrowi Palecznemu.

Organizatorem i fundatorem nagród jest Samorząd Województwa Mazowieckiego we współpracy z Mazowieckim Instytutem Kultury. (na podstawie PAP)

Więcej informacji o nagrodzie można znaleźć tutaj.