Aktualności

fot. Facebook / Nagroda im.prof. Jerzego Skowronka
01.12.2023

Ogłoszono laureatów 28. edycji Nagrody im. prof. Jerzego Skowronka

Wczoraj, podczas uroczystego otwarcia 31. Targów Książki Historycznej ogłoszono laureatów 28. edycji Nagrody im. prof. Jerzego Skowronka.

W tym roku główną Nagrodę im. prof. Jerzego Skowronka otrzymały ex aequo dwie książki:

  • Krystyna Pieniążek-Marković za „Smak drogi. Podróże chorwackiego romantyzmu (1839-1860)”, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
  • Aleksandra Wojtaszek, za publikację „Fjaka. Sezon na Chorwację”, Wydawnictwo Czarne.

Jury nagrody przyznało także następujące wyróżnienia: 

  • Iwona Fischer, „Rząd na emigracji, kancelaria poza krajem. Materiały związane z działalnością Rządu Ukraińskiej Republiki Ludowej w Tarnowie z lat 1917-1922 ze zbiorów Archiwum Narodowego w Krakowie”, Archiwum Narodowe w Krakowie,
  • Božidar Jezernik, „Jugosławia. Kraina marzeń”, w przekladzie Sylwii Nowak-Bajcar, Universitas (wyróżnienie specjalne),
  • Krzysztof Mordyński, „Godło Uniwersytetu Warszawskiego. Dzieje symbolu na pieczęciach uczelni ze zbiorów Muzeum UW”, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego,
  • Krzysztof Popek, Bartłomiej Rusin, „Uchodźcy, czyli goście Boga. Studia z dziejów migracji bałkańskich w XIX wieku – przypadek Bułgarii i Serbii”, Towarzystwo Wydawnicze Historia Iagellonica,
  • Lucyna Rzepecka-Raczyńska „Przychodzimy odchodzimy. Dzieje rodziny. Raczyńscy, Rzepeccy, Tyszkowscy, Winiarzowie, Krechowscy, Walewski, Napadiewicz de Więckowscy, na tle historii polskich Kresów od XVII do XX wieku”,
  • „Dzieje Bałkanów”, seria: „Polityka. Pomocnik Historyczny”, Polityka (wyróżnienie dla wydawcy).

Nagroda im. prof. Jerzego Skowronka jest przyznawana wydawcom, którzy publikują książki w dziedzinie historii i archiwistyki z szerokiego kręgu zainteresowań badawczych jej patrona. Propozycje prac do Nagrody zgłaszają wydawcy i autorzy, ale także czytelnicy.

Prof. Jerzy Skowronek w swojej pracy badawczej zajmował się przede wszystkim historią Polski i krajów bałkańskich w II połowie XVIII i w wieku XIX oraz stosunkami międzynarodowymi w tym okresie. Był też autorem wielu publikacji varsavianistycznych oraz prac z dziejów wojskowości, szczególnie dotyczących powstań narodowych. Związany był z Instytutem Historii Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie przeszedł wszystkie stopnie kariery naukowej – od asystenta do profesora. Przez jedną kadencję był też prorektorem swojej macierzystej uczelni. W roku 1990 został dyrektorem Instytutu Nauk Humanistycznych Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, a następnie objął funkcję Dyrektora Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych. Zginął 23 lipca 1996 roku w wypadku samochodowym we Francji.

RP/źródło: Facebook / Nagroda im.prof. Jerzego Skowronka, rynek-ksiazki.pl