Aktualności

28.09.2021

Odwołania od wyników naboru do Programu „Kraszewski. Komputery dla bibliotek” rozpatrzone

Instytut Książki informuje, że rozpatrzone zostały odwołania od wyników tegorocznego naboru do programu „Kraszewski. Komputery dla bibliotek”.

Wpłynęło łącznie 58 odwołań, w tym 1 błędne formalnie. Rozpatrzonych pozytywnie zostało 18 odwołań.

  1. Odwołania rozpatrzone pozytywnie
  2. Odwołania rozpatrzone negatywnie
  3. Odwołania odrzucone z przyczyn formalnych