Aktualności

03.09.2020

Odwołania od wyników naboru do Programu „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2020” rozpatrzone

Instytut Książki informuje, że rozpatrzone zostały odwołania od wyników naboru do Programu „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2020”.

Wpłynęło łącznie 88 odwołań, w tym 1 błędne formalnie. Rozpatrzonych pozytywnie zostało 17 odwołań.

  1. Odwołania rozpatrzone pozytywnie
  2. Odwołania rozpatrzone negatywnie
  3. Odwołania odrzucone z przyczyn formalnych