Aktualności

Krzysztof Uniłowski
01.12.2021

Odsłonięcie tablicy upamiętniającej prof. Krzysztofa Uniłowskiego

Przed wejściem głównym Biblioteki Śląskiej przy placu Rady Europy 1 w Katowicach odbędzie się uroczystość odsłonięcia tablicy upamiętniającej prof. Krzysztofa Uniłowskiego.

Prof. Krzysztof Uniłowski był pracownikiem Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Pełnił funkcję prodziekana ds. kształcenia i studentów Wydziału Humanistycznego. Był wykładowcą akademickim, literaturoznawcą, krytykiem literackim, współzałożycielem i wieloletnim redaktorem kwartalnika literackiego „FA-art” oraz „Śląskich Studiów Polonistycznych”, autorem trzech tomów rozpraw oraz trzech książek krytycznoliterackich, laureatem nagrody im. Kazimierza Wyki i nagrody im. Ludwika Frydego, a także prezesem zarządu Towarzystwa im. Teodora Parnickiego.

Po uroczystości, w sali Parnassos Biblioteki Śląskiej, odbędzie się dyskusja dotycząca krytycznoliterackiego i teoretycznego pisarstwa zmarłego prof. Krzysztofa Uniłowskiego. W rozmowie udział wezmą: prof. Ryszard Koziołek, rektor Uniwersytetu Śląskiego, prof. Joanna Orska z Uniwersytetu Wrocławskiego i prof. Michał Kłosiński z Instytutu Literaturoznawstwa UŚ. Moderatorką dyskusji będzie dr Joanna Soćko.

Spotkanie będzie transmitowane na Facebooku Biblioteki Śląskiej – od ok. godz. 17.30.

Wydarzenie organizowane przez Towarzystwo Literackie im. Teodora Parnickiego i Bibliotekę Śląską.

Tablica pamiątkowa została ufundowana przez Miasto Katowice.

6 grudnia 2021 r., godz. 17.00, Biblioteka Śląska, plac Rady Europy 1, Katowice.