Aktualności

31.07.2018

Odeszła profesor Maria Dzielska

W poniedziałek w Krakowie zmarła profesor Maria Dzielska, historyk, filolog klasyczny, tłumaczka tekstów źródłowych. 18 września profesor Dzielska skończyłaby 76 lat.

Maria Dzielska urodziła się w 18 września 1942 roku w Krakowie. Była historykiem, filologiem klasycznym oraz tłumaczem tekstów źródłowych, przez wiele lat wykładała na Uniwersytecie Jagiellońskim. Specjalizowała się głównie w historii późnoantycznego Rzymu i wczesnego Bizancjum.

Ukończyła studia historycznych na Uniwersytecie Jagiellońskim i filologię klasyczną na Uniwersytecie Łódzkim. Tytuł doktora otrzymała w 1972 roku, habilitację uzyskała w 1984 roku, a od 1996 roku była profesorem zwyczajnym.

Należała do najczęściej tłumaczonych na języki obce współczesnych historyków polskich. Przetłumaczyła na język polski pisma Pseudo-Dionizego Areopagity. Jej książka Hypatia z Aleksandrii (Kraków 1993) została wydana w USA w 1995 roku przez prestiżową oficynę Harvard University Press, przetłumaczona na osiem języków i uznana za najlepszą akademicką książkę roku 1995 w kategorii Filozofia przez „Choice Magazine”. W tym samym roku za najlepszą książkę historyczną roku uznał ją również American History Book Club. Po angielsku ukazała się ponadto kolejna książka Dzielskiej Apolloniusz z Tiany. Legenda i rzeczywistość (wydanie oryginalne: Kraków 1983).

Profesor Maria Dzielska była znana jako popularyzator wiedzy o kulturze klasycznej i antyku w ramach audycji telewizyjnych „Ogród Sztuk”, „Grzechy po polsku” i „Rozmowy istotne”.  W latach 80. XX wieku była zaangażowana w działalność opozycyjną u boku męża Mirosława Dzielskiego, twórcy polskiego liberalizmu chrześcijańskiego. Była również m.in. zastępcą przewodniczącego Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa (od 2009 r.), członkiem Komitetu Nauk o Kulturze Antycznej Polskiej Akademii Nauk, zastępcą przewodniczącego Komisji Filologii Klasycznej Polskiej Akademii Umiejętności, wiceprzewodniczącą Rady Naukowej Związku Podhalan, członkiem Rady Muzeum Narodowego w Krakowie.

(PAP; Anna Pasek)