Aktualności

05.01.2021

Odeszła prof. Dorota Filipczak

W piątek, 1 stycznia odeszła prof. Dorota Filipczak. Była badaczką literatury kanadyjskiej, literatur postkolonialnych oraz filozofii religii. Kierowała Zakładem Badań Intermedialnych, Kanadystycznych i Postkolonialnych w Instytucie Anglistyki Uniwersytetu Łódzkiego.

Dorota Filipczak ukończyła studia na Uniwersytecie Łódzkim. Doktorat napisała o intertekście biblijnym w twórczości Malcolma Lowry’ego, uzyskując stopień doktora w 1996 roku. Jej monografię wydano w specjalnym numerze „Malcolm Lowry Review”, czasopisma założonego na Wilfrid Laurier University (Waterloo, Ontario). Jeden z jej artykułów w „Literature and Theology” (dotyczący Margaret Atwood) był dwukrotnie przedrukowywany; raz w książce pod redakcją Roberta Detweilera, później w serii „Contemporary Literary Criticism” (Gale). Rozprawę habilitacyjną poświęciła kobietom w prozie Margaret Laurence, jednej z najwybitniejszych pisarek kanadyjskich. W 2008 roku uzyskała stopień doktora habilitowanego i stanowisko profesora nadzwyczajnego UŁ.

Była autorką haseł na temat anglojęzycznej literatury kanadyjskiej i literatury nowozelandzkiej w Wielkiej Encyklopedii PWN (t. 1-31). W ostatnich latach w pracy badawczej koncentrowała się na współczesnych literaturach w języku angielskim, przede wszystkim kanadyjskiej, ale także na literaturach Australii i Nowej Zelandii, Antyli, Afryki i Azji.

Dwa z jej artykułów ukazały się w książkach pod redakcją Pameli Sue Anderson: jeden w Routledge, drugi w wydawnictwie Springer. W  2018 roku ukazała się w wydawnictwie Lang jej monografia pt. Brian Moore’s Eponymous Heroines: Representations of Women and Authorial Boundaries

Zapraszano ją z referatami na uniwersytety w Durham, Glasgow, Sheffield, York, Coleraine, Winnipeg, Ben Gurion University of the Negev, Universitat d’Estiu de la Dona w Barcelonie, University of Oxford. Badania naukowe prowadziła również na uniwersytetach w Strasbourgu, Berlinie, Toronto, Calgary i Montrealu, Edmonton, Vancouver i Peterborough.

W latach 1999-2002 zasiadała w radzie naukowej „Literature and Theology”, czasopisma wydawanego przez Oxford University Press. Była redaktorką naczelną „Text Matters: A Journal of Literature, Theory and Culture”. Opublikowała siedem tomów wierszy. Jej tłumaczenia i recenzje ukazywały się na łamach „Literatury na świecie”, „Tygla Kultury”, „Frazy” i „Odry”.