Aktualności

01.07.2022

Nowe wydawnictwa w KBF

Od 1 lipca miesięcznik społeczno-kulturalny „Kraków i Świat” oraz kwartalnik „Czas Literatury” będą wydawane przez Krakowskie Biuro Festiwalowe. Dotychczasowym wydawcą obu magazynów była Biblioteka Kraków. Pisma włączone zostaną w strukturę instytucji, która od wiosny 2021 roku wydaje również bezpłatny kwartalnik „Kraków Culture”.

– KBF przyjmuje pod swoje skrzydła dwa niezwykłe wydawnictwa, o silnym, kulturalnym profilu. Nie można wyobrazić sobie lepszych narzędzi do opisywania życia artystycznego w naszym mieście i eksponowania tego, co wyróżnia Kraków na tle krajowych metropolii. Chcemy stawiać na współpracę i wspólne patrzenie na kulturę Krakowa, która stanowi o jego sile i potencjale. Jednocześnie każde z pism zachowa swój autonomiczny charakter – mówi Magdalena Doksa-Tverberg, Dyrektorka KBF.

Przez KBF wydawany będzie miesięcznik społeczno-kulturalny „Kraków i Świat”, którego redaktorem naczelnym jest Witold Bereś. Miesięcznik ukazuje się od listopada 2004 roku i jest redagowany przez grupę entuzjastów, którzy żyją sprawami miasta. Publikują tu wybitni profesorowie, twórcy i działacze kultury, gospodarki, znane osobistości, a redagują go dziennikarze. W gronie autorów współpracujących z redakcją znajdują się m.in.: Mateusz Borkowski, Mieczysław Czuma, Paweł Głowacki, Ewa Lipska, Wojciech Machnicki, Maria Malatyńska, Sylwia Pyzik, Andrzej Romanowski, Elżbieta Wojnarowska i Katarzyna Zimmerer. Prenumerata miesięcznika dostępna jest na www.miesiecznik.krakow.pl, a sam magazyn jest kolportowany przez firmy Ruch, Kolporter i Garmond.

Od lipca KBF będzie również wydawcą „Czasu Literatury”, którego redaktorem naczelnym jest Krzysztof Zajas. Magazyn jest kwartalnikiem skierowanym do osób zainteresowanych polską i światową literaturą, ale niekoniecznie wyłącznie do jej znawców. To ciekawe wywiady, wartościowe szkice, recenzje i omówienia, wspomnienia, przekłady, w tym z języków rzadkich, a ponadto nieznane z innych periodyków literackich działy, jak na przykład: „Pisarz w pracy” – poświęcony zagadnieniom warsztatowym, adresowany przede wszystkim do osób tworzących lub zaczynających tworzyć literaturę. Na łamach kwartalnika publikowali m.in.: Marek Bieńczyk, Sylwia Chutnik, Jerzy Franczak, Wojciech Ligęza, Krzysztof Lisowski, Anna Łazar, Jadwiga Malina, Anna Marchewka, Mira Marcinów, Ariadna Masłowska-Nowak, Maciej Miłkowski, Anna Nasiłowska czy Aleksandra Wieczorkiewicz. Magazyn jest dostępny w księgarniach Empik, salonikach prasowych należących do Garmond Press oraz Lagardere (Inmedio) oraz w wersji cyfrowej na www.czasliteratury.pl.

Przez KBF nadal wydawany będzie kwartalnik „Kraków Culture”, kontynuujący tradycje miesięcznika „Karnet” (od 1996 roku), za który odpowiada redaktor naczelny Grzegorz Słącz wraz z zespołem. Magazyn jest syntetyczną zapowiedzią tego, co w każdym kolejnym sezonie krakowskiej kultury najciekawsze, najbardziej inspirujące i reagujące na przemiany w życiu miasta i jego społeczności. Wydarzenia, zjawiska, ludzie i ciekawostki, ale także opinie i refleksje ekspertów, publicystów, artystów – wszystko to jest ujęte w atrakcyjną graficznie formę dwujęzycznego, bezpłatnego magazynu dostępnego zarówno w postaci drukowanej, jak i online. Nowy, przygotowany na sezon letni numer jest już dostępny na www.krakowculture.pl oraz w blisko 200 lokalizacjach w Krakowie.