Aktualności

fot. materiały prasowe
08.09.2020

Nowe oblicze biblioteki w Ziębicach

W sierpniu 2019 roku Ziębickie Centrum Kultury – jako jedyna instytucja z powiatu ząbkowickiego – pozyskało środki finansowe w ramach priorytetu Infrastruktura Bibliotek 2016-2020 będącego częścią Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, którego operatorem jest Instytut Książki. W piątym naborze złożono w sumie 161 wniosków. Wniosek Ziębickiego Centrum Kultury jako jeden z 22 uzyskał dofinansowanie. Z nowej biblioteki czytelnicy będą mogli skorzystać w styczniu 2021 roku.

Jak będzie wyglądała biblioteka? To pytanie często zadają czytelnicy oraz goście odwiedzający Ziębickie Centrum Kultury. Centrum zdecydowało się przedstawić wizualizacje modernizowanych pomieszczeń.

„Modernizacja Biblioteki w Ziębicach obejmie remont obecnej wypożyczalni, stworzone zostaną sale: multimedialna, plastyczno-artystyczna, spotkań, wystaw oraz gryteki. Obecnie dostosowano już budynek dla osób niepełnosprawnych poprzez modernizację podjazdu oraz budowę windy” – mówi Mirosław Masłowski, dyrektor Ziębickiego Centrum Kultury

Ponadto w ramach projektu biblioteka zostanie wyposażona w nowoczesny sprzęt multimedialny oraz sprzęt do wypożyczeni. Powstanie nowoczesna sieć teleinformatyczna. Ciągi komunikacyjne zostaną przekształcone w wygodne strefy relaksu. Zostanie zainstalowany trezor, który umożliwi wszystkim użytkownikom zwrot wypożyczonych zbiorów również po godzinach pracy biblioteki.

Zadanie Modernizacja Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Ziębice realizowane jest ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, Priorytet 2, Infrastruktura Bibliotek 2016 -2020 oraz środków Gminy Ziębic. MKiDN wsparło inwestycję kwotą niespełna 950 tys. zł.