Aktualności

20.09.2019

Nowe oblicze biblioteki w Bolewicach

Wniosek o przebudowę, rozbudowę i wyposażenie budynku filii biblioteki Gminnej Biblioteki Publicznej w Miedzichowie z siedzibą Bolewicach został rozpatrzone pozytywnie w drodze odwołania od wyników V naboru wniosków do Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, Priorytet 2 „Infrastruktura bibliotek 2016-2020”. Operatorem Priorytetu 2 „Infrastruktura bibliotek 2016–2020” jest Instytut Książki. Biblioteka otrzyma wsparcie w wysokości 730 511,00 zł.

Priorytet Infrastruktura bibliotek 2016-2020 został stworzony z myślą o wzmocnieniu, a także przekształceniu i rozwoju funkcji, jakie w życiu społeczności lokalnych pełnią biblioteki publiczne w gminach wiejskich, gminach miejsko-wiejskich oraz gminach miejskich do 50 tys. mieszkańców.
W ramach priorytetu można uzyskać środki na remont, przebudowę, rozbudowę i budowę oraz wyposażenie budynków bibliotek.

Termin realizacji zadania przypada na 1 października 2019 – 31 grudnia 2020 roku, a tymczasem zaprezentowano pierwszą wizualizację odnowionego budynku, którą można zobaczyć powyżej.