Aktualności

fot. Tomasz Korczak
29.05.2023

Nowa siedziba Filii Piaseczno-Centrum [zdjęcia]

Filia Biblioteki Publicznej w Piasecznie, Piaseczno-Centrum, zyskuje nowe oblicze. Prace wprawdzie wciąż trwają, ale ich efekty już widać, a z obiektu można już korzystać. Inwestycja uzyskała 500 000 zł dofinansowania w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 – Priorytet 2 „Infrastruktura Bibliotek 2021-2025”. Operatorem priorytetu jest Instytut Książki.

Nowa siedziba filii to obiekt pozbawiony barier architektonicznych – dostępny z „poziomu ulicy” bez żadnych stopni. Dzięki temu placówka dostępna jest nie tylko dla osób z problemami poruszania się, ale także dla młodych rodziców z wózkami. Dostęp do biblioteki został ułatwiony poprzez zamontowanie drzwi przesuwanych zamiast klasycznych drzwi otwieranych. Ze względu na specyfikę gminy Piaseczno w celu poprawy dostępności dla osób pracujących np. w Warszawie placówka jest otwarta w soboty. Dodatkowo został uruchomiony nowy książkomat zlokalizowany przy węźle przesiadkowym w centrum miasta – dzięki temu mieszkańcy będą mogli odbierać zbiory w godzinach dogodnych dla siebie.

Filia Piaseczno-Centrum jest placówką, która znajduje się na jednym z najstarszych osiedli w Piasecznie. Wielu czytelników korzysta z niej już ponad 50 lat i mimo otwarcia nowej siedziby głównej w 2019 roku najchętniej udaje się do biblioteki „osiedlowej”.

Projekt niebawem zostanie ukończony, trwają jeszcze prace dotyczące aranżacji wnętrz.

Poniżej prezentujemy zdjęcia autorstwa pracownika biblioteki Tomasza Korczaka.