Aktualności

02.07.2020

Nominacje do Nagrody Literackiej Zakopanego

Na zdalnym posiedzeniu w dniu 23 czerwca 2020 r. ogłaszono nominacje do Nagrody Literackiej Zakopanego, o których zadecydowała Kapituła pod przewodnictwem Anny Janko.

Ogłoszenie końcowego werdyktu i wręczenie nagrody odbędzie się w sierpniu podczas Zakopiańskiego Festiwalu Literackiego. Nagroda Literacka Zakopanego za najlepszą książkę związaną z Zakopanem i Tatrami w tym roku przyznana zostanie już po raz czwarty.

Do nagrody nominowano cztery pozycje:

1. „Sielankowanie pod Tatrami” Agnieszki Lisak

2. „Giełdę milionerów” Mariusza Koperskiego

3. „Halinę” Anny Kamińskiej

4. „Na graniach i w dolinach” Mieczysława Rokosza

Ponadto Jury proponuje uhonorowanie dyplomem wydanej pośmiertnie książki Michała Jagiełły „Piarżysko”. Michał Jagiełło, świetny pisarz i poeta, wspaniały człowiek, oddany ratownik TOPR, całe życie wierny Zakopanemu i Tatrom, wciąż żyje w naszych sercach. Pragnęlibyśmy w ten symboliczny sposób uczcić Jego pamięć i docenić zasługi dla literatury tatrzańskiej oraz miasta Zakopane.

W kategorii wyróżnienie książki o wybitnych walorach edytorsko-artystycznych Jury nominowało dwa dzieła:

1. „Mieczysław Karłowicz. Fotografie” w opracowaniu Zbigniewa Ładygina, Oficyna Wydawnicza Wierchy

2. „Sztuka skalnego Podhala” Joanny Huebner-Wojciechowskiej, Wydawnictwo Arkady.

[źródło: zakopane.pl]