Aktualności

08.02.2021

Nominacje do Nagrody Fundacji Identitas

Sześcioro polskich twórców zostało nominowanych do Nagrody Identitas 2021, a także nagrodzonych udziałem w warsztatach na arktycznej wyspie Uløya w dniach 4-12 października 2021 roku.

Uzupełnieniem nagrody, jaką są warsztaty w osamotnionej bazie za kręgiem polarnym, będą stypendia oraz promocja dzieł uczestników warsztatów prowadzona przez Fundację i jej partnerów.

Zgłoszenia do konkursu oceniał zespół w składzie: Renata Chołuj (pisarka, przewodnicząca Jury Nagrody Identitas), Wojciech Stanisławski (historyk, krytyk, publicysta), Marcin Cielecki (pisarz, laureat Nagrody Identitas 2020) oraz założyciel Fundacji Identitas i pomysłodawca Warsztatów w Arktyce, Tomasz Kaźmierowski.

Spośród kilkudziesięciu kandydatur spełniających wymagające warunki konkursu szczególnie wyróżniała się dziesiątka tytułów, z których dwie to literackie monografie, jeden tomik poezji i jedna monografia historyczna, a sześć to proza w jej różnych gatunkach.

Nominacje do Nagrody Identitas 2021 oraz zaproszenie na warsztaty Identitas na wyspie Uløya otrzymali:

  • Adam Leszkiewicz za Apokalipsa psa, wyd. Instytut Literatury i Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Oddziału w Łodzi
  • Andrzej Marzec za Antropocień – filozofia i estetyka po końcu świata, wyd. PWN
  • Michał Przeperski za Nieznośny ciężar braterstwa: konflikty polsko-czeskie w XX wieku, wyd. Wydawnictwo Literackie
  • Zbigniew Rokita za Kajś. Opowieść o Górnym Śląsku, wyd. Czarne
  • Karolina Sulej za Rzeczy osobiste, wyd. Czerwone i Czarne
  • Ewa Sułek za Chłopak z pianinemO sztuce i wojnie na Ukrainie, wyd. PWN

Zgłoszone do konkursu książki tych sześciu nominowanych autorów dotykają bardzo odmiennych obszarów wrażliwości, wiedzy i myśli.

Oprócz sześciu nominowanych twórców zespół Fundacji wyróżnił też prace czterech innych autorów.

„Miejsca (w) wyobraźni. Studia i szkice o poetach z Górnego Śląska.” Ewy Bartos to rzecz o poezji kilkunastu twórców nierozerwalnie związanych z regionem Górnego Śląska, którzy jednakowoż nie pozwolili się zatrzasnąć w lokalnej szufladce „poeci regionu”. Twórczość górnośląskich poetów jest zjawiskiem wielowymiarowym, Ewa Bartos z pomysłowością i olbrzymią wiedzą prowadzi czytelnika przez ich miejsca (w) wyobraźni.

„Inżynierowie niepodległej” Marta Panas – Goworskiej i Andrzeja Goworskiego to portret ośmiorga Polaków, ludzi wielkiego formatu, którzy przeszło sto lat temu kształtowali swoje talenty, pracowali, wykuwali swoje miejsca w historii. Areną ich działalności było Cesarstwo Rosyjskie i tamże, pomimo trudnych warunków, pracowali dla dobra swojego narodu. Dzięki nim możliwe było zbudowanie niepodległego państwa w 1918 roku.

Erudycyjna praca Pauliny Kwaśniewskiej-Urban z pogranicza teatrologii, translatologii i semantyki oferuje czytelnikom nie tylko panoramę inscenizacji sztuk najsłynniejszego weneckiego komediopisarza. „Służąc dwóm panom. Carlo Goldoni w przekładzie polskim” pokazuje, jak można „wygrać” na polskiej scenie komizm językowy i sytuacyjny, absurd i obcość – i przypomina, jak dzieła Goldoniego pozwalały reżyserom wyzwolić się od socrealizmu.

Cierpki, świetnie udokumentowany reportaż Małgorzaty Sidz, pokazuje „codzienny dzień” Finów, ich święta, przysmaki i legendarną już, niełatwą relację ze Szwedami – ale też, czasem mimo woli, pustkę i samotność obecną w życiu obywateli tego zamożnego i wolnego kraju. „Kocie Chrzciny. Lato i Zima w Finlandii” sprawnie prowadzi przez fińskie meandry, od sauny do rozmowy.

Więcej na stronie fundacji.