Aktualności

okładka edycji
24.11.2023

„Nolens volens” Zuzanny Kisielewskiej po ukraińsku ze wsparciem Instytutu Książki

W Ukrainie ukazało się tłumaczenie książki Nolens volens czyli Chcąc nie chcąc. Prawie 100 sentencji łacińskich i kilka greckich Zuzanny Kisielewskiej. Wydanie przekładu Oleksandra Herasyma wsparł Instytut Książki w ramach Programu Translatorskiego ©POLAND.

Książkę, której tytuł w przekładzie na język czeski brzmi Nolens volens, або Хоч-не-хоч. Близько 100 латинських і кілька грецьких сентенцій, wydała oficyna Apriori z Lwowa.

Nolens volens czyli Chcąc nie chcąc. Prawie 100 sentencji łacińskich i kilka greckich, autorski, pełen dowcipu wybór łacińskich (i greckich) sentencji, to przede wszystkim hołd złożony łacinie i starożytnym, a zwłaszcza ich umiejętności ujmowania w paru słowach nawet najbardziej złożonych zjawisk i tajników ludzkiej natury.

Książka Zuzanny Kisielewskiej ukazała się niedawno ze wsparciem IK także po czesku.

Instytut Książki w ramach Programu Translatorskiego ©Poland wsparł także inne przekłady Oleksandra Herasyma: Na nieludzkiej ziemi Józefa Czapskiego, Rozmowy z katem Kazimierza Moczarskiego (nagrodzone na Forum Wydawców we Lwowie), w ubiegłym roku zaś Dialogi z Sowietami Stanisława Vincenza.

***

Program Translatorski ©Poland to jeden z flagowych programów Instytutu Książki. Jego celem jest promocja polskiej literatury na świecie poprzez finansowe wsparcie wydań polskich książek w przekładach na języki obce. Zagraniczni wydawcy mogą przeznaczyć uzyskany grant na sfinansowanie części kosztów publikacji dzieła, w tym między innymi na tłumaczenie dzieła z języka polskiego na inny język, zakup licencji prawnoautorskich oraz druk książki. Tylko w 2023 roku dofinansowaliśmy 229 zagranicznych wydań polskich książek, które ukażą się nakładem wydawnictw z 46 krajów, na co przeznaczyliśmy prawie 5 mln zł. We wszystkich edycjach programu łącznie dofinansowaliśmy już ponad 3 tys. przekładów polskich książek na języki obce.

KC/IK