Aktualności

18.02.2019

Najpiękniejsze Książki Roku po raz pięćdziesiąty dziewiąty

Polskie Towarzystwo Wydawców Książek zaprasza do udziału w 59. Konkursie PTWK Najpiękniejsze Książki Roku 2018, którego rozstrzygnięcie – tradycyjnie – nastąpi w kwietniu. Nagrody i wyróżnienia zostaną natomiast wręczone w maju podczas 10. Warszawskich Targów Książki.

Do konkursu mogą być zgłaszane książki wydane w 2018 roku przez wydawców mających swoją siedzibę w Polsce oraz opracowane przez twórców (grafików, typografów) zamieszkałych na stałe w Polsce.

Jury konkursu ocenia wyłącznie szatę edytorską książek.

Należy przesłać zgłoszenie mailem liczby tytułów (ptwk@ptwk.pl – obowiązkowo!), oraz pocztą – w nieprzekraczalnym terminie do 15 marca – jednego egzemplarza każdego zgłoszonego tytułu
oraz po 1 egzemplarzu (do każdego tytułu) oryginału wypełnionego formularza „Zgłoszenie udziału w konkursie”, wpisując do którego działu rekomendowana jest książka.

Adres:

Polskie Towarzystwo Wydawców Książek
ul. Świętokrzyska 30 lok. 156, 00-116 Warszawa
(z dopiskiem Konkurs NKR 2018).

Należy też wnieść opłatę za każdy zgłoszony tytuł
(UWAGA: seria składająca się z kilku książek, liczy się jako jeden tytuł) w wysokości:

– 130 złotych + 23% VAT = 159,90 złotych,

– dla członków PTWK 30 złotych + 23% VAT = 36,90 złotych

Wydawnictwa, których książki otrzymają nagrodę lub wyróżnienie zobowiązane są do przesłania dodatkowych egzemplarzy tytułów.

Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej www.ptwk.pl w dziale Konkursy / NKR.

Nagrody finansowe wręczane są bezpośrednio twórcom opracowań szaty edytorsko-artystycznej.
Wydawcy, których książki zostaną nagrodzone otrzymują specjalne dyplomy honorowe.

Konkurs jest formą promocji polskiej książki za granicą a publikacje w nim nagrodzone i wyróżnione biorą udział:

– w konkursie „Best Book Design from all over the World” w Lipsku
oraz
– w wystawie Buchkunst International odbywającej się podczas Międzynarodowych Targów Książki we Frankfurcie.