Aktualności

06.06.2023

Nagrody Miasta Krakowa − czas na nadsyłanie zgłoszeń

Można już nadsyłać zgłoszenia do tegorocznej edycji konkursu o Nagrody Miasta Krakowa. Wyróżnienia są wyrazem uznania dla dokonań krakowian, którzy pracują na rzecz rozwoju i wzmacniania twórczego oraz naukowego potencjału miasta.

Nagrody Miasta Krakowa przyznawane są w czterech kategoriach: kultura i sztuka, nauka i technika, sport i prace dyplomowe. W konkursie doceniane są zasługi mające pośredni lub bezpośredni związek z Krakowem − poprzez osobę kandydata, miejsce realizacji dokonań lub powstania pracy oraz tematykę czy znaczenie działalności dla miasta. W przypadku prac dyplomowych nagrody przyznawane są za prace powstałe w Krakowie i dotyczące Krakowa.

Kandydatów do nagród mogą zgłaszać związki i środowiska twórcze, instytucje artystyczne, kulturalne, wydawnicze, szkoły wyższe i instytuty naukowo-badawcze, towarzystwa naukowe oraz inne organizacje. Osoby fizyczne nie mogą wnioskować o przyznanie nagród, a wnioskujący nie może zgłosić własnej kandydatury do nagrody.

Formularze wniosków o nagrody można znaleźć TUTAJ. Wnioski przygotowane wyłącznie na urzędowych formularzach wraz z kompletem dokumentów należy składać w Kancelarii Magistratu (okienko nr 5, pl. Wszystkich Świętych 3-4) do 14 lipca 2023 roku.

Laureaci Nagród Miasta Krakowa otrzymują medal, dyplom i nagrodę finansową.

źródło: Krakowskie Biuro Festiwalowe