Aktualności

14.11.2019

Nagroda Specjalna Fundacji Identitas

Fundacja Identitas ogłasza konkurs dla polskich humanistów, pisarzy, filozofów, historyków. Nagroda Specjalna Identitas 2019 / 2010 przyznana zostanie polskim autorom, którzy na dzień 1 stycznia 2020 roku nie przekroczyli 41 roku życia, ukończyli 25 rok życia i opublikowali w języku polskim jako oryginalnym co najmniej jedno dzieło z obszaru humanistyki przekraczające 100 stron znormalizowanego tekstu albo 20 stron w wypadku poezji.

Zespół ekspertów przeprowadzi zajęcia poświęcone myśleniu o tożsamości. Warsztaty odbędą się w dniach od 29 lutego do 7 marca w ośrodku na wyspie Uloya. Samotna baza na wyspie,  zapewni niespotykane gdzie indziej warunki do refleksji i pracy twórczej. Uzupełnieniem głównej nagrody, jaką są warsztaty, będą stypendia oraz promocja dzieł uczestników warsztatów prowadzona przez Fundację i jej partnerów.

Autorów mogą zgłaszać działające na terenie RP wydawnictwa, piszący w języku polskim autorzy, pracownicy naukowi uczelni, redaktorzy naczelni czasopism i programów naukowych, kulturalnych, politycznych i społecznych, organizacje pozarządowe działające w sferze kultury oraz zarząd Fundacji. Autorzy mogą zgłaszać swoje osobiste kandydatury.

Termin zgłaszania autorów do tegorocznej edycji Nagrody Specjalnej Fundacji Identitas upływa 16 grudnia 2019 roku.

Jury konkursu: Renata Chołuj (pisarka, przewodnicząca Jury Nagrody Identitas), Wawrzyniec Rymkiewicz (filozof, tłumacz, wydawca, redaktor naczelny kwartalnika Kronos), Mariusz Cieślik (prozaik, scenarzysta, dziennikarz, z-ca dyrektora radiowej “Trójki”), Dawid Jung (poeta, redaktor naczelny Zeszytów Poetyckich) oraz założyciel Fundacji Identitas, Tomasz Kaźmierowski.

Fundacja Identitas od roku 2014  zasila humanistów stypendiami, a także, w ramach Nagrody Identitas, przyznaje corocznie autorom najlepszej polskiej książki roku nagrodę finansową w wysokości od 40 tysięcy do 80 tysięcy złotych.

Wśród dotychczasowych laureatów i nominowanych do Nagrody Identitas znaleźli się między innymi Marta Kwaśnicka, Beata Halicka, Jarosław Marek Rymkiewicz, Maciej Pieprzyca, Jan Polkowski, Ryszard Kaczmarek, Krzysztof Koehler, Bogdan Podgórski, Anna Janko, Agnieszka Kołakowska, Natalia Jarska, Stanisław Waltoś, Kazimierz Orłoś, Mariusz Urbanek i Przemysław Dakowicz.