Aktualności

prof. Jan Tomkowski, fot. Instytut Książki
31.01.2022

Nagroda Literacka Skrzydła Dedala 2021 dla prof. Jana Tomkowskiego

Nagrodę Literacką Skrzydła Dedala, przyznawaną przez Bibliotekę Narodową, za 2021 rok otrzymał prof. dr hab. Jan Tomkowski, historyk literatury, prozaik, eseista oraz autor podręczników do literatury powszechnej i polskiej.

Jury w składzie:

  • Włodzimierz Bolecki (przewodniczący)
  • Tomasz Bocheński
  • Antonii Libera
  • o. Janusz Pyda OP

przyznało Nagrodę Literacką Skrzydła Dedala profesorowi Janowi Tomkowskiemu za całokształt twórczości.

Nagroda Literacka Skrzydła Dedala jest przyznawana corocznie pisarzom za książkę lub całokształt twórczości w dziedzinach literatury pięknej, ze szczególnym uwzględnieniem prozy, krytyki literackiej artystycznej, historii oraz szeroko rozumianej problematyki społecznej. W ocenie jury brane są pod uwagę istotne walory poznawcze twórczości nominowanych autorów, a także niekonwencjonalność sądów, opinii, odwaga i precyzja myśli oraz piękno słowa.