Aktualności

27.01.2023

Nagroda Kryminalnej Piły dla Najlepszej Polskiej Miejskiej Powieści Kryminalnej – zgłoszenia

Organizatorzy konkursu Kryminalna Piła na Najlepszą Polską Miejską Powieść Kryminalną minionego roku zapraszają do nadsyłania zgłoszeń.

Na nagrodę dla laureata składają się: statuetka, dyplom oraz nagroda pieniężna w wysokości 6000 zł netto ufundowana przez Prezydenta Miasta Piły Piotra Głowskiego. Jury ma dodatkowo prawo przyznać trzy wyróżnienia: wyróżnienie dyrektora Regionalnego Centrum Kultury w Pile im. prof. Wojciecha Bursztynu, wyróżnienie Komendanta Szkoły Policji w Pile oraz wyróżnienie Jury.

Aby wziąć udział w konkursie należy przesłać na adres organizatora 3 egzemplarze zgłaszanej powieści – napisanej w języku polskim i wydanej po raz pierwszy w roku 2022 przez wydawcę mającego siedzibę na terenie Polski oraz opatrzonej numerem ISBN. Książki mogą zgłaszać ich autorzy lub wydawcy.

Termin nadsyłania książek upływa 17 lutego 2023 roku (liczy się data dostarczenia książek do organizatora). Zgłoszenia należy nadsyłać na adres: Regionalne Centrum Kultury „Fabryka Emocji” w Pile, Pl. Staszica 1, 64-920 Piła z dopiskiem „Nagroda Kryminalnej Piły”.

Uroczystość ogłoszenia laureatów i wręczenie nagrody odbędzie się 15 kwietnia 2023 roku podczas Festiwalu Kryminału „Kryminalna Piła” 2023.