Aktualności

13.11.2019

Nagroda im. Jana Jędrzejewicza dla Marka Górlikowskiego

Marek Górlikowski, reporter i dziennikarz, został laureatem siódmej edycji Nagrody im. Jana Jędrzejewicza za swoją książkę ,,Noblista z Nowolipek. Józefa Rotblata wojna o pokój” (Znak), przedstawiającą losy Józefa Rotblata, polskiego fizyka, laureata Pokojowej Nagrody Nobla. Nagrodę wręczono 30 września w Płońsku.

Nagroda im. Jana Jędrzejewicza przyznawana jest dla najlepszej polskiej książki z dziedziny historii nauki i techniki wydanej w roku ubiegłym. Nagroda jest wspólną inicjatywą Miasta Płońska (fundatora Nagrody), Komitetu Historii Nauki i Techniki PAN oraz Kasy im. Józefa Mianowskiego – Fundacji Popierania Nauki.

Jan Jędrzejewicz był działającym w XIX wieku w Płońsku lekarzem i astronomem. Jak poinformowali organizatorzy Nagrody, konkurs cieszy się coraz większym powodzeniem. W tegorocznej edycji zgłoszona została rekordowa liczba 19 książek poruszających tematykę zarówno z dziedziny historii nauk ścisłych, jak i humanistycznych.

Przewodniczącym Kapituły Nagrody jest prof. dr hab. Jarosław Włodarczyk z Instytutu Historii Nauki PAN, a sekretarzem Kapituły dr Barbara Bienias, również z Instytutu Historii Nauki PAN).

W werdykcie Kapituła podkreśliła, że nagrodzona książka daje nowy ogląd złożonego wycinka historii nauki w kontekście społecznym i politycznym minionego stulecia, przedstawia ważną, a nieco zapomnianą postać oraz jest napisana bardzo sugestywnie. Kapituła zwróciła uwagę na uniwersalne przesłanie historii życia Józefa Rotblata dla dzisiejszego świata nauki, stającego lub mogącego stanąć wobec podobnych wyzwań. Ponadto uznano, że rekonstruując biografię Rotblata, autor wykazał się dużą umiejętnością pracy na materiale archiwalnym, często dotąd nieznanym.

Uroczystość wręczenia Nagrody odbyła się w Miejskim Centrum Kultury w Płońsku, przy zaangażowaniu zarówno środowiska naukowego, jak i lokalnej społeczności. Wykład okolicznościowy ,,O detekcji fal grawitacyjnych” wygłosił astronom prof. dr hab. Tomasz Bulik z Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Warszawskiego. W uroczystości wzięła udział praprawnuczka Jana Walerego Jędrzejewicza Justyna Gil z rodziną.

Kapituła Nagrody zachęca wydawców, autorów oraz przedstawicieli środowiska naukowego do zgłaszania książek poświęconych historii nauki i techniki wydanych w 2019 roku do następnej edycji konkursu. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 30 kwietnia 2020 roku. Więcej informacji o Nagrodzie oraz regulamin konkursu znajdują się na stronach Komitetu Historii Nauki i Techniki PAN.