Aktualności

materiały MKiDN
25.07.2023

Nabór wniosków w konkursie o stypendia twórcze i stypendia z zakresu upowszechniania kultury na rok 2024

Do 24 sierpnia br. do godz. 16.00 można składać wnioski w konkursie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o przyznanie stypendiów twórczych i stypendiów z zakresu upowszechniania kultury na 2024 r. Wysokość kwoty stypendium wynosi 4 000 zł brutto miesięcznie.

Przedmiotem konkursu są stypendia mające charakter cyklicznego świadczenia finansowego przyznawanego osobom fizycznym zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami na realizację określonego przedsięwzięcia w następujących dziedzinach:

Kategoria 1 – stypendia twórcze:

  • literatura,
  • sztuki wizualne,
  • muzyka,
  • taniec,
  • teatr,
  • film,
  • opieka nad zabytkami,
  • twórczość ludowa.

Kategoria 2 – stypendia na przedsięwzięcia związane z upowszechnianiem kultury:

  • animacja i edukacja kulturalna,
  • zarządzanie kulturą i wspieranie rozwoju kadr kultury.

Wysokość kwoty stypendium wynosi 4 000 zł brutto miesięcznie, tj. 3 320 zł netto.

Wnioski wraz z portfolio należy składać w terminie do 24 sierpnia 2023 r. do godz. 16.00 za pośrednictwem systemu EBOI (Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta esp.mkidn.gov.pl), z wykorzystaniem Elektronicznego Formularza o przyznanie stypendiów z budżetu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na 2024 r.

Szczegółowe informacje można znaleźć pod tym adresem.