Aktualności

20.10.2022

Nabór wniosków do Priorytetu 3. Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na 2023 rok

Jeszcze do 31 października można składać wnioski do Priorytetu 3. Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na 2023 rok. Obejmuje on zakup książek dla dzieci oraz działania promujące czytelnictwo w przedszkolach, a także zakup książek i elementów wyposażenia do bibliotek dziecięcych oraz działania promujące czytelnictwo w bibliotekach pedagogicznych i szkołach.

Na realizację Priorytetu 3., jest przeznaczona kwota w budżecie państwa o wysokości 29 550 mln zł.

Wnioski mogą składać:

  • publiczne i niepubliczne przedszkola oraz oddziały przedszkolne w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych
  • publiczne i niepubliczne: 
    •  szkoły podstawowe,
    • szkoły ponadpodstawowe, z wyłączeniem branżowych szkół II stopnia, szkół dla dorosłych i szkół policealnych prowadzących kształcenie w formie stacjonarnej lub zaocznej,
    • szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej lub liceum ogólnokształcącego,
  •  szkoły polskie oraz szkoły i zespoły szkół w Polsce oraz przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej działające w ramach Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą
  • publiczne i niepubliczne biblioteki pedagogiczne.

Formularz wniosku oraz więcej informacji na temat naboru znajduje się na stronie: www.gov.pl/Priorytet 3

Priorytet 3 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 został zaprojektowany na lata 2021–2025 z myślą o wspieraniu organów prowadzących placówki wychowania przedszkolnego, szkoły podstawowe i szkoły ponadpodstawowe dla dzieci i młodzieży oraz biblioteki pedagogiczne w obszarze promowania czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. Szczególny nacisk został położony na budowanie nawyków czytelniczych wśród dzieci w wieku przedszkolnym oraz wzmocnienie aktywności czytelniczej uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Ma temu sprzyjać zwiększenie dostępu do książek wśród dzieci w wieku przedszkolnym, uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Operatorem Priorytetu jest Ministerstwo Edukacji i Nauki.