Aktualności

grafika MEiN
22.09.2023

Nabór wniosków dla Priorytetu 3. na rok 2024

Na 2024 rok w ramach Priorytetu 3. Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 przeznaczono 29,5 mln złotych - w naborze aplikować mogą placówki wychowania przedszkolnego, szkoły oraz biblioteki pedagogiczne.

Do 31 października 2023 r. wnioski do organów prowadzących mogą składać:

- w ramach Kierunku interwencji 3.1. – dyrektorzy przeszkoli, szkół, w których działają oddziały przedszkolne oraz – po raz pierwszy w tej edycji programu – osoby kierujące inną formą wychowania przedszkolnego,
- w ramach Kierunku interwencji 3.2. – dyrektorzy szkół podstawowych i ponadpodstawowych publicznych i niepublicznych oraz bibliotek pedagogicznych,

Dzięki dofinansowaniu placówki pedagogiczne będą mogły zakupić nowości wydawnicze, niezbędne podręczniki, nowe elementy wyposażenia bibliotek szkolnych oraz zrealizować działania mające na celu promocję czytelnictwa.

Na realizację tego zadania na 2024 rok w budżecie państwa jest zarezerwowana kwota 29 580 mln zł. Operatorem Priorytetu 3. NPRCz 2.0 jest Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021–2025.

Szczegółowe informacje na stronie MEiN.