Aktualności

28.01.2021

Nabór projektów mobilności zagranicznych tłumaczy

i-Portunus to pilotażowy program mobilności twórców i profesjonalistów sektora kultury realizowany w ramach programu Kreatywna Europa. W grudniu 2020 roku został otwarty nabór projektów mobilności w obszarze przekłady literackie z terminem składania złożenia wniosku do 28 lutego 2021 r.

W ramach projektów mobilności i-Portunus tłumacze mogą ubiegać się o dofinansowanie wyjazdu zagranicznego w celu m.in. współpracy z autorem nad przekładem, zdobycia wiedzy i umiejętności niezbędnych do pracy nad przekładem danego dzieła, podniesienia kwalifikacji zawodowych. Szczegóły konkursu dostępne są na stronie internetowej programu i-Portunus: nabór projektów mobilności w obszarze tłumaczenia literackie.