Aktualności

17.02.2023

Nabór na warsztaty mistrzowskie z przekładu literatury ukraińskiej

Instytut Kultury Miejskiej w Gdańsku razem z Centrum Dialogu im. Juliusza Mieroszewskiego i Stowarzyszeniem Tłumaczy Literatury zapraszają przyszłych i początkujących tłumaczy i tłumaczki literatury ukraińskiej na język polski do udziału w warsztatach mistrzowskich z tłumaczką Anną Korzeniowską-Bihun. 

Warsztaty będą towarzyszyły Gdańskim Spotkaniom Literackim „Odnalezione w Tłumaczeniu 2023” i skupią się na przekładzie ukraińskiego dramatu. Warsztaty są skierowane do studentów i studentek, a także doktorantów i doktorantek studiów specjalizujących się w przekładzie z języka ukraińskiego oraz początkujących tłumaczy i tłumaczek literatury ukraińskiej (z maksymalnie jedną publikacją przekładu na koncie). 

Na warsztaty mistrzowskie złożą się trzy spotkania:

  • 13 kwietnia, godz. 12:00 – pierwsza część warsztatów z przekładu, która potrwa 3 godziny i odbędzie się online;
  • (data do potwierdzenia) – branżowe spotkanie online ze Stowarzyszeniem Tłumaczy Literatury, które potrwa ok. półtorej godziny;
  • 20 kwietnia, godz. 11:00 – druga część warsztatów z przekładu, która potrwa ok. 5 godzin i odbędzie się na żywo w Gdańsku. 

Wszystkie trzy spotkania stanowią integralną część warsztatów, dlatego zgłaszający są proszeni o uwzględnienie powyższych terminów. Uczestnicy i uczestniczki warsztatów dodatkowo otrzymają także zaproszenia na uroczystość wręczenia Nagrody Prezydenta Miasta Gdańska za Twórczość Translatorską im. Tadeusza Boya-Żeleńskiego. 

Udział w warsztatach jest bezpłatny. Uczestnicy i uczestniczki zostaną wyłonieni przez Instytut Kultury Miejskiej oraz prowadzącą na podstawie przesłanej próbki przekładu i krótkiego listu motywacyjnego.

Zgłoszenia należy przesyłać do 6 marca do godz. 12:00 w południe na adres mailowy: warsztaty@odnalezionewtlumaczeniu.pl 

Zgłoszenie powinno zawierać:

  • imię i nazwisko, adres mailowy ora numer telefonu;
  • próbkę przekładu (załącznik do pobrania);
  • krótki list motywacyjny z informacją o wykształceniu i doświadczeniu translatorskim;
  • zgodę na wykorzystanie danych osobowych w rekrutacji w postaci dopisku:

Niniejszym potwierdzam, że zapoznałam/zapoznałem się z Klauzulą Informacyjną Instytutu Kultury Miejskiej oraz niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w procesie naboru na warsztaty mistrzowskie organizowane przez IKM w ramach Gdańskich Spotkań Literackich Odnalezione w Tłumaczeniu. 

Wyniki naboru zostaną ogłoszone do 13 marca na stronie www.odnalezionewtlumaczeniu.pl.

O prowadzącej: 

Anna Korzeniowska-Bihun – doktor nauk humanistycznych, absolwentka Wydziału Wiedzy o Teatrze Akademii Teatralnej w Warszawie (1997) i Katedry Ukrainistyki Wydziału Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego (2004). Tłumaczka literatury ukraińskiej oraz filmów w języku ukraińskim, białoruskim, rosyjskim i angielskim. Członkini Kapituły Nagrody Prezydenta Miasta Gdańska za Twórczość Translatorską im. Tadeusza Boya-Żeleńskiego w edycji 2023.