Aktualności

01.09.2022

Nabór do Kolegium Tłumaczy na rok 2023 do końca września

Instytut Książki pozostaje w ciągłym kontakcie z tłumaczami literatury polskiej z całego świata. Każdego roku gościmy w Krakowie i w Warszawie grupę tłumaczy, którym oferujemy warunki do spokojnej pracy nad przekładami, bibliotecznych poszukiwań, spotkań z autorami i wydawcami. Do 30 września 2022 przyjmujemy zgłoszenia na pobyt studyjny w 2023 roku. Serdecznie zapraszamy do aplikowania!

Program adresowany jest do tłumaczy literatury polskiej, zarówno tych z dużym dorobkiem, jak i początkujących.

Kandydaci mogą ubiegać się o miesięczny pobyt w Krakowie (Kolegium Tłumaczy przy Instytucie Książki, ul. Z. Wróblewskiego 6) lub w Warszawie (w dawnym mieszkaniu Tadeusza Konwickiego, ul. Górskiego 1/68).

W ramach pobytu studyjnego uczestnik otrzymuje:

 • bezpłatne zakwaterowanie,
 • zwrot kosztów podróży (w obie strony),
 • diety (30 PLN dziennie) i kieszonkowe (40 PLN za każdą rozpoczętą dobę),
 • pomoc w organizacji spotkań z wydawcami bądź pisarzami.

Aby ubiegać się o rezydencję, kandydat musi mieć przynajmniej jeden tekst tłumaczenia ogłoszony drukiem bądź w poważnej publikacji internetowej.

Zgodnie z regulaminem Programu tłumacz-rezydent może zostać poproszony o poprowadzenie gościnnego wykładu dla studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jego temat ustalany jest wspólnie przez tłumacza i organizatorów.

Ponadto tłumacz zobligowany jest do sporządzenia sprawozdania z pobytu studyjnego, które będzie służyło organizatorom do dalszych działań promujących program Kolegium Tłumaczy. Sprawozdanie należy przesłać na adres mailowy Instytutu Książki w ciągu dwóch miesięcy od zakończeniu pobytu.

Zasady kandydowania:

Kandydaci proszeni są o przesyłanie zgłoszeń drogą mailową. Prosimy o zawarcie w nich następujących informacji:

 • życiorysu (data urodzenia, miejsce zamieszkania, wykształcenie, działalność zawodowa),
 • danych kontaktowych (adres zamieszkania, adres korespondencyjny, e-mail, numer telefonu),
 • pełnej listy opublikowanych przekładów (i ewentualnie innych publikacji),
 • krótkiego opisu prac planowanych na czas pobytu studyjnego, czyli m.in. nad jakim przekładem osoba kandydująca będzie pracować podczas pobytu, jakiego rodzaju badania/poszukiwania/ konsultacje są potrzebne,
 • krótkiego opisu planowanych przez kandydata działań zmierzających do ukazania się przekładu na rynku wydawniczym,
 • informacji na temat preferowanego terminu i miejsca pobytu,
 • informacji na temat preferowanego tematu wykładu dla studentów,
 • ewentualnych rekomendacji (np. tłumacza z dużym dorobkiem, wydawcy, polonisty, instytucji kultury, polskiej placówki dyplomatycznej, ośrodka akademickiego).

Rozpatrywane będą wyłącznie zgłoszenia związane z pracą nad przekładem konkretnych dzieł, a nie np. projekty badawcze czy naukowe.

Tłumacze, którzy gościli już w Kolegium Tłumaczy, nie mogą ubiegać się o kolejny pobyt przez następne dwa lata.

Aplikacje na pobyt w 2023 roku przyjmowane są do 30 września 2022 i należy je kierować na adres mailowy: collegium@bookinstitute.pl.

Po wyłonieniu przyszłorocznych stypendystów, będziemy się z nimi kontaktować indywidualnie.

Osobą kontaktową w sprawie programu Kolegium Tłumaczy jest Anna Czartoryska-Sziler (a.czartoryska@instytutksiazki.pl).