Aktualności

18.11.2020

Nabór do Kolegium Tłumaczy na rok 2021 ogłoszony!

Mimo wciąż zmieniającej się sytuacji związanej z pandemią dyrektor Instytutu Książki postanowił ogłosić nabór do Kolegium Tłumaczy na rok 2021. Serdecznie zapraszamy do nadsyłania zgłoszeń!

Aplikacje na pobyt w 2021 roku przyjmowane będą do 15 grudnia 2020 r. Decyzja o przyznaniu stypendium przekazana zostanie zainteresowanym do 20 stycznia 2021 r.

Miesięczny pobyt w Kolegium, w Warszawie lub w Krakowie, jest dla tłumaczy znakomitą okazją do pracy nad konkretnym przekładem, spotkań z autorami, polonistami, wydawcami, poszerzenia swojej wiedzy o literaturze polskiej, zwłaszcza najnowszej.

Kolegium Tłumaczy działa od 2006 roku. Dotychczas gościliśmy w Krakowie ponad 100 tłumaczy z 37 krajów.

Informacje ogólne:

Program adresowany jest do tłumaczy literatury polskiej, zarówno tych z dużym dorobkiem, jak i początkujących (kandydat musi mieć na swoim koncie przynajmniej jeden przekład ogłoszony drukiem bądź w poważnej publikacji internetowej).

Kandydaci mogą ubiegać się o miesięczny pobyt w Krakowie (Kolegium Tłumaczy przy Instytucie Książki, ul. Z. Wróblewskiego 6) lub w Warszawie w dawnym mieszkaniu Tadeusza Konwickiego (ul. Górskiego 1/68).

Jest to typowy pobyt twórczy, tłumacz zobowiązany jest jedynie do wygłoszenia wykładu dla studentów filologii UJ lub Katedry UNESCO do Badań nad Przekładem i Komunikacją Międzykulturową przy UJ. Temat określany jest wspólnie przez tłumacza i organizatorów.

W ramach pobytu studyjnego uczestnik otrzymuje:

  • bezpłatne zakwaterowanie,
  • zwrot kosztów podróży (w obie strony),
  • diety (30 PLN za każdą rozpoczętą dobę) i kieszonkowe (40 PLN dziennie),
  • pomoc w organizacji spotkań z wydawcami bądź pisarzami.

Po pobycie tłumacz sporządza sprawozdanie, które może służyć organizatorom do dalszych działań promujących Kolegium Tłumaczy (np. publikacja w części lub całości itp.).

Zasady kandydowania:

Kandydaci zgłaszają się sami i przedkładają następujące dokumenty (wszystko wysyłane e-mailem):

  • życiorys (data urodzenia, miejsce zamieszkania, wykształcenie, działalność zawodowa),
  • pełna lista opublikowanych przekładów (i ewentualnie innych publikacji),
  • krótki opis prac przewidzianych na czas pobytu studyjnego (czyli nad jakim przekładem kandydat będzie pracował podczas pobytu, jakiego rodzaju badania/poszukiwania/konsultacje są potrzebne etc. Rozpatrywane będą wyłącznie projekty związane z przekładem konkretnych dzieł – a nie np. projekty badawcze, naukowe itd.),
  • informacja na temat preferowanego terminu,
  • informacja na temat preferowanego tematu wykładu/zajęć dla studentów.
  • ewentualnie: rekomendacja (tłumacza z dużym dorobkiem, wydawcy, polonisty, instytucji kultury, polskiej placówki dyplomatycznej, ośrodka akademickiego).

Tłumacze, którzy gościli w Kolegium Tłumaczy, nie mogą ubiegać się o kolejny pobyt przez następne dwa lata.

Aplikacje należy je kierować na adres:
a.bobr@instytutksiazki.pl
osoba kontaktowa: Agnieszka Rasińska-Bóbr

UWAGA! Nie możemy niestety wykluczyć, że z powodu pandemii i rozmaitych ograniczeń z nią związanych pobyt niektórych stypendystów w 2021 r. nie dojdzie do skutku. Z podobną sytuacją mieliśmy do czynienia już w tym roku i część stypendiów została przesunięta na 2021 rok.

Po wyłonieniu przyszłorocznych stypendystów, będziemy się z nimi kontaktować indywidualnie, aby dostosować daty ich pobytu do okoliczności.