Aktualności

26.10.2018

Monika Bobako laureatką Nagrody im. Jana Długosza

Monika Bobako odebrała w czwartek w Krakowie Nagrodę im. Jana Długosza za najlepszą publikację z dziedziny humanistyki w 2017 roku. Jury doceniło książkę Islamofobia jako technologia władzy. Studium z antropologii politycznej. W ścisłym finale znalazła się publikacja Instytutu Książki i Instytutu Literacki Kultura, czyli Kultura. Narodziny pisma, przygotowana przez Pawła Kłoczowskiego, Stanisława Mancewicza i Marka Żebrowskiego.

„Książka Moniki Bobako to pierwsza w polskiej humanistyce monografia problemowa doniosłego we współczesnym życiu społecznym zjawiska islamofobii” - mówił w laudacji członek jury prof. Ryszard Nycz. „Można powiedzieć, iż jest to książka zaangażowana, a nawet interwencyjna - w najlepszym humanistycznym rozumieniu tego terminu; proponuje bowiem oryginalne badanie i rozwiązanie ważnego społecznie problemu w sposób, który prowadzi, prowadzić może czy powinien, do zmiany mentalno-społecznych postaw, w których ów żmut uprzedzeń się manifestuje" - dodał.

„Ludzkie uprzedzenia to bodaj najpodatniejszy grunt do sprawowania władzy - poprzez wzbudzanie lęku przed obcymi, niechęci do nich, wreszcie organizowania publicznych spektakli nienawiści" - stwierdził. "Nie trzeba wielkiej przenikliwości, by dostrzec, że współczesne polskie życie publiczne, reakcje i postawy jednostek, grup i zbiorowości stanowić mogą wzorcowy przykład sprawności politycznej strategii władzy, która aktywując uprzedzenia i obawy, budząc ksenofobiczne upiory, rządząc emocjami, kreuje widmową nierzeczywistość, odsuwającą jako nieistotne pytania o prawdę, etykę czy sprawiedliwość” - podkreślił.

Konkurs na najlepszą książkę humanistyczną towarzyszy Międzynarodowym Targom Książki w Krakowie. Do jego 21 edycji zgłoszono 64 książki. W jury pod przewodnictwem prof. Władysława Stróżewskiego zasiedli także: prof. Jan Ostrowski, prof. Andrzej Mączyński, prof. Leszek Polony, prof. Ryszard Nycz i prof. Piotr Sztompka.

Laureatka otrzymała 30 tys. zł i statuetkę autorstwa Bronisława Chromego. Nagrodę ufundowali: Targi w Krakowie i Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Dziękując za nagrodę dr  Monika Bobako mówiła, że ta nagroda to święto, które nieczęsto zdarza się w życiu akademickim. Przyznała, że pisanie książki to „pot i łzy”, a temat, który podjęła był szczególnie trudny.

„Pisanie tej książki nałożyło się na bardzo specyficzny moment w naszym życiu społecznym, kiedy problem islamofobii, jakby wymknął się spod kontroli zaskoczył i mnie w czasie, kiedy pisałam tę książkę. Traktuję tę nagrodę nie tylko jako docenienie mojej pracy, ale przede wszystkim zwrócenie uwagi na ważność problemu, który mnie zajmował i któremu poświęciłam kilka lat swojego życia” - powiedziała laureatka. „Zwrócenie uwagi na to, że stosunek Polaków i Europejczyków do islamu, do muzułmanów jest czymś, co domaga się refleksji, przemyślenia i czymś w czym tkwi dużo problematycznych rzeczy” - powiedziała Bobako.

Autorka nagrodzonej książki jest doktorem filozofii, pracuje w Pracowni Pytań Granicznych Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.

W gronie laureatów Nagrody im. Jana Długosza są m.in. prof. Barbara Skarga, prof. Stefan Swieżawski, prof. Jan Błoński, prof. Hanna Świda-Ziemba, Grzegorz Niziołek, prof. Michał Głowiński, Anna Machcewicz, a przed rokiem otrzymał ją Przemysław Czapliński za książkę "Poruszona mapa".

Honorową statuetkę przyznano wieloletniemu członkowi jury Nagrody im. Długosza - historykowi prof. Jerzemu Wyrozumskiemu. „Prof. Jerzy Wyrozumski to znakomity uczony. Mało mamy ludzi takich jak on, tak zasłużonych, skromnych, uczciwych i delikatnych” - powiedział odbierając nagrodę w imieniu laureata prof. Jan Ostrowski.

(źródło: PAP, Małgorzata Wosion-Czoba)