Aktualności

01.06.2005

Młoda polska literatura w Niemczech

Jedenaścioro młodych polskich pisarzy m.in. Dorota Masłowska, Agnieszka Drotkiewicz, Michał Witkowski, Sławomir Shuty rozpocznie w czerwcu literacki desant w Niemczech. Autorzy pokolenia lat 70. i 80. będą bohaterami berlińskiego festiwalu „Polococtail”, który zainauguruje literacką część Roku Polskiego w Niemczech.

Ambicją Instytutu Książki, który odpowiada za ten projekt, jest wywołanie w Niemczech zainteresowania twórczością nowego pokolenia polskich pisarzy. Preludium festiwalu była wystawa prezentująca sylwetki i twórczość autorów zaproszonych na „Polococtail”, podczas Międzynarodowych targów Książki w Lipsku w marcu tego roku. Program literacki Roku Polsko-Niemieckiego obejmuje także kilkadziesiąt spotkań autorskich w różnych miastach Niemiec (m.in. projekt „TransFusion” - spotkania transgraniczne w Dreźnie, Lipsku i Frankfurcie nad Odrą), udział polskich pisarzy w berlińskim Literaturfestival i Europejskim Festiwalu Debiutu Prozatorskiego w Kilonii, festiwal reportażu. Polska będzie gościem honorowym na targach książki w Stuttgarcie. Szczególny charakter będą miały także wystąpienia targowe we Frankfurcie i w marcu 2006 w Lipsku. W 2006 r. ukaże się specjalny numer pisma literackiego „Die Horen”, w całości poświęcony polskiej literaturze. Na zaproszenie Instytutu Książki w dniach 17-22 maja w Polsce przebywać będą dziennikarze z najbardziej znanych, niemieckich redakcji, m.in. FAZ, Tagesspiegel, Die Welt. Kilkudniowy pobyt w Warszawie i Krakowie pozwoli im zebrać materiały do publikacji na temat współczesnej polskiej literatury. Rynek niemiecki jest dla polskiej literatury jednym z najważniejszych. Ze względu na położenie geopolityczne Niemcy interesują się polską literaturą i często to niemiecki przekład polskiej ksiązki toruje jej drogę w świat. Rocznie w Niemczech ukazuje się średnio 40-50 polskich tytułów. Program literacki Roku Polsko-Niemieckiego współfinansuje Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej. 

Program literacki w ramach „Roku Polsko-Niemieckiego 2005/2006” 

Festiwale literackie, spotkania autorskie:

2-6 czerwca 2006
Kilonia 
- Europäisches Festival des Debütromans
Organizatorzy:
Instytut Książki i Literaturhaus Schleswig-Holstein
Trzecia edycja Europejskiego Festiwalu Debiutu Prozatorskiego, weźmie w nim udział grupa (młodych) autorów, którzy mają w swoim dorobku jedną wydaną w swoim kraju powieść, nie przetłumaczoną jeszcze na żaden język obcy. Autorzy reprezentujący wybrany kraj przyjeżdżają do Kilonii ze swoim redaktorem. Potwierdzony udział Sławomira Shutego.

14 -17 czerwca 2005
Berlin
- „Polococtail”
festiwal młodej polskiej literatury
Organizatorzy: 
Instytut Książki, Instytut Polski w Berlinie , Literarisches Colloquium Berlin, Klub der polnischen Versager, Kulturbrauerei, Lauter Niemand
Spotkania autorskie z 11 pisarzami najmłodszego pokolenia (roczniki siedemdziesiąte i osiemdziesiąte) . Festiwalowi, który zakończy się wielką wspólną imprezą literacko-muzyczną w LCB (gra zespół „Letko”) będą towarzyszyły koncerty muzyki alternatywnej. Potwierdzony udział Doroty Masłowskiej, Daniela Odiji, Mariusza Sieniewicza, Sławomira Shutego, Piotra Czerskiego, Ewy Schilling, Agnieszki Drotkiewicz, Michała Witkowskiego, Bartosza Żurawickiego.

6 – 17 września 2005
Berlin
- Internationales Literaturfestival Berlin
Organizatorzy:
Instytut Książki i Literaturfestival Berlin
Jeden z największych międzynarodowych festiwali literackich, planowany udział 5-6 pisarzy z Polski.

jesień 2005
Genshagen
- Genshagener Schriftstellerwochen 2005
Organizatorzy:
Instytut Książki, Berlin-Brandenburgisches Institut für Deutsch-Französische Zusammenarbeit in Europa e.V.
Siódma edycja pobytów stypendialnych dla pisarzy z Francji i Niemiec – w roku 2005 również z Polski – w Genshagen.
Stypendium (dwumiesięczny pobyt) zostanie przyznane dwóm polskim pisarzom, którzy w tym czasie wezmą udział w spotkaniach literackich i dyskusjach.

październik / grudzień 2005
- "TransFusion" transgraniczne spotkania autorskie
Organizatorzy:
Instytut Książki, Instytut Polski w Lipsku, Institut für angewandte Geschichte (Uniwersytet Viadrina), Comenius Buchhandlung (Görlitz), Kraszewski Museum(Dresden), Towarzystwo Niemiecko-Polskie w Turyngii
Cykl spotkań z ok. 7 polskimi autorami. Odbędą się one w miastach położonych na granicy polsko-niemieckiej oraz jej okolicach: Słubice/Frankfurt nad Odrą, Drezno, Lipsk, Jena, Weimar, Erfurt.

jesień 2005 / wiosna 2006
- regiony / miasta partnerskie
Organizatorzy:
miasta partnerskie, Instytut Książki, Norymberga, Kilonia, Lubeka, Berlin i inne miasta partnerskie 
Spotkania pisarzy z miast partnerskich, program zakłada spotkania ok. 13 pisarzy w kilku miastach niemieckich, będących partnerami miast polskich. Pisarz uczestniczący w spotkaniu w Niemczech będzie „reprezentował” wybrane polskie miasto lub region.

marzec / kwiecień 2006
- festiwal reportażu
Organizatorzy:
Instytut Książki, Konsulat Polski w Hamburgu, Literaturhaus Hamburg, i inne domy literatury na terenie Niemiec
Spotkania autorskie 8 reporterów, których teksty ukażą się zimą 2006 w wydawnictwie Zsolnay w antologii reportażu. Podczas tygodniowego pobytu odbędą oni po 5 spotkań autorskich.

maj 2006 
- Trialog
Organizatorzy:
Instytut Książki, Kulturamt der Stadt Freiburg
Polsko-niemiecko-ukraińskie spotkania pisarzy.

jesień 2005 / wiosna 2006
- „Druga przestrzeń”
Organizatorzy:
Instytut Książki, Milosz Institute, Institut für Slavistik der Universität Leipzig
Semestralne seminarium przekładowe poświęcone twórczości Czesława Miłosza dla studentów polonistyki Uniwersytetu w Lipsku.


Targi Książki:

19-24 października 2005
Frankfurt a.M.
- stoisko na Targach Książki we Frankfurcie
Organizatorzy:
Instytut Książki, Frankfurter Buchmesse
Stoisko: przeznaczone dla wydawców, indywidualne prezentacje wydawców, wystawa nowości polskiego rynku wydawniczego (wiosna/jesień 2005), seminaria tematyczne. Na targach frankfurckich nie jest realizowany program literacki.

październik 2005
Stuttgart
- stoisko na targach, programy literackie
Organizatorzy:
Instytut Książki, Bundesverein des deutschen Buchhandels, Baden-Würtemberg
Uczestnictwo w targach w charakterze gościa honorowego. Program literacki z udziałem trzech pisarzy.

marzec 2006 
- stoisko na Targach Książki w Lipsku i festiwal literacki
Organizatorzy:
Instytut Książki, Instytut Polski w Lipsku, Leipziger Buchmesse Stoisko: wystawa nowości polskiego rynku wydawniczego, wystawy tematyczne. Program literacki z udziałem 10 pisarzy, poświęcony polskiej fantasy i komiksowi.


Wydawnictwa:

lato 2006
Die Horen
Organizatorzy:
Instytut Książki, redakcja Die Horen
Numer w całości poświęcony literaturze polskiej.