Aktualności

fot. Danuta Matloch / MKiDN
11.12.2018

MKiDN i MSZ podpisały porozumienie w sprawie promocji polskiej kultury za granicą

Porozumienie MKiDN i MSZ ma na celu wprowadzenie zintegrowanego systemu promocji polskiej kultury za granicą - powiedział wicepremier, szef MKiDN Piotr Gliński, który we wtorek w Warszawie, wspólnie z szefem MSZ Jackiem Czaputowiczem, wziął udział w uroczystości podpisania umowy.

We wtorek w siedzibie MKiDN zostało podpisane międzyresortowe porozumienie o współpracy w zakresie promocji kultury polskiej za granicą.

"To dzisiejsze porozumienie to jest pierwsze tego typu porozumienie pomiędzy dwoma resortami, które wspólnie odpowiedzialne są za promocję Polski za granicą. Porozumienie jest poświęcone promocji polskiej kultury za granicą. To efekt wielomiesięcznej wspólnej pracy naszych dwóch resortów" - podkreślił podczas uroczystości Gliński.

Celem jest wprowadzenie zintegrowanego systemu promocji polskiej kultury za granicą, czyli z jednej strony wykorzystanie potencjału polskiej kultury, przede wszystkim poprzez współpracę, bliskość ścisłą z instytucjami narodowymi, ale także z wszystkimi instytucjami kulturalnymi, które w Polsce działają, a z drugiej strony poprzez wykorzystanie infrastruktury Ministerstwa Spraw Zagranicznych, przede wszystkim Instytutów Polskich, ale także ambasad - wyjaśnił minister kultury.

Minister podkreślił też, że porozumienie MKiDN i MSZ pozwoli przełamać - jak to ujął - "resortowość i wzajemną izolację" instytucji. "Narzekamy, że administracja jest zbudowana z oddzielnych >silosów< (...). My już od dawna blisko współpracujemy w wielu programach, ale tego rodzaju porozumienie, a także decyzja o uruchomieniu nowych programów, i finansowych, i organizacyjnych, i informatycznych, to jest zdecydowany krok do przodu" - ocenił Gliński. Dodał, że "ta dobra współpraca będzie jeszcze bardziej rozwinięta".

Szef MKiDN zaznaczył, że porozumienie jest "wypełnieniem" celów polityki rządu. "Ten zintegrowany system promocji polskiej kultury na świecie wpisuje się i jest zapisany literalnie w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, gdzie kultura jest przedstawiona w wielu wymiarach, jako czynnik rozwojowy, czynnik, który ma wpływ także na rozwój gospodarczy" - zwrócił uwagę wicepremier Gliński.

Czaputowicz podkreślił, że "Ministerstwo Spraw Zagranicznych, a także Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego to kluczowe instytucje, jeżeli chodzi o realizację zadania państwa polskiego, jakim jest promocja Polski za granicą czy też budowanie pozytywnego obrazu naszego kraju, za granicą".

"Porozumienie, które za chwile podpiszemy z panem premierem (Piotrem Glińskim - PAP) pozwala na zbudowanie lepszej infrastruktury prawnej w tym zakresie i w zakresie działań naszej dyplomacji" - dodał.

Instytucje dążą do "pewnej synergii potencjału, które występuje w MKiDN dotyczącego zarządzania sferą kultury i pewnego know how, z pewnym doświadczeniem dyplomatycznym MSZ" - mówił Czaputowicz. Jak wyjaśnił, "chodzi zwłaszcza o współpracę w ramach 25 polskich instytutów kultury na całym świecie". Przypomniał, że "w tym roku otworzyliśmy 25. instytut, w Tibilisi. Właśnie poprzez te instytuty kultury będziemy chcieli prezentować polskie stanowisko, polską historię, ale przede wszystkim budować pozytywny obraz Polski" - powiedział minister.

Przypomniał, że "porozumienie przewiduje współpracę w pięciu obszarach": "po pierwsze planowanie i realizacja wspólnych projektów, które będziemy razem ustalać, po drugie koordynowanie działań w ramach finansowych mechanizmów wsparcia, które są w dyspozycji - te finanse - w obu ministerstwach". Minister wymienił również koordynację działań komunikacyjnych, szkolenia oraz wymianę informacji w procesach rekrutacyjnych. "Z jednej strony nasi dyplomaci korzystają z wiedzy i oferty szkoleniowej MKiDN, z drugiej strony my chętnie ich zatrudniamy w instytutach dyplomacji, bowiem wnoszą coś nowego, wiedzę, know how, empatię" - podkreślił.

Wskazał także, na "obieg informacji pomiędzy stronami". "Chciałbym życzyć nam wszystkim, żeby ono (porozumienie - PAP) przyniosło właściwe owoce tzn., żeby obraz Polski, wizerunek Polski, a przez to także i pozycja Polski w świecie ulegały poprawie" - podkreślił szef MSZ.

Dyrektor Instytutu Książki Dariusz Jaworski powiedział PAP, że "takie porozumienie, które wprowadza ich w rejestr pewnego systemowego działania" zdecydowanie powinno pomóc Instytutowi. Przyznał, że Instytut wypracował własne metody działania, które często opierały się na kontaktach osobistych, ale "systemowość to jest taki fundament, na którym można zdecydowanie budować".

Porozumienie MKiDN i MSZ - jak podało Centrum Informacyjne MKiDN - ustala ramy współpracy obu resortów przy programowaniu i realizacji projektów dotyczących promocji kultury polskiej za granicą. "Programy te pozwolą na wykorzystanie potencjału polskich instytucji kultury o uznanym dorobku, których wysoko wykwalifikowane kadry, ich wiedza i doświadczenie są dla promocji polskiej kultury nie do przecenienia" - poinformował resort kultury.

Porozumienie wejdzie w życie na początku 2019 r.

"W pierwszym roku jego funkcjonowania zostało już zabezpieczone ponad 6 mln zł na utworzenie nowego programu skierowanego do narodowych i współprowadzonych instytucji kultury, w ramach którego będą realizowane projekty w krajach kluczowych z punktu widzenia polskiej polityki zagranicznej" - podał resort kultury.

Ponadto MKiDN podkreśliło, że rozpoczęło pierwsze prace projektowe zmierzające "do stworzenia narzędzia informatycznego, którego jednym z głównych zadań będzie wymiana informacji pomiędzy podmiotami współpracującymi w ramach zintegrowanego systemu promocji kultury polskiej za granicą".

"Oba ministerstwa będą również koordynowały działania w ramach własnych finansowych mechanizmów wsparcia. Wzmocnią też wspólne działania komunikacyjne, będą razem prowadziły szkolenia oraz zadbają o jak najlepszy przepływ informacji pomiędzy podległymi im jednostkami" - czytamy w komunikacie MKiDN. (PAP)