Aktualności

fot. Alina Gajdamowicz
30.09.2019

Marek A. Cichocki odebrał Nagrodę im. bł. Władysława Bukowińskiego

W trakcie uroczystej gali otwierającej XI edycję Festiwalu „Niepokorni – Niezłomni – Wyklęci” prof. Marek A. Cichocki, współzałożyciel Teologii Politycznej, otrzymał Nagrodę im. bł. ks. Władysława Bukowińskiego. Wyróżnienie zostało wręczone filozofowi za całokształt twórczości.

„Jest Marek Cichocki buntownikiem, człowiekiem wolnym, intelektualistą nie poddającym się modom. Jest pisarzem bardzo emocjonalnym, fascynującym erudytą. Jest też człowiekiem zafascynowanym Polską i Polakami. Polska nie jest dlań prowincją, zakompleksionymi kresami, zaniedbanym przedmieściem czy przedmurzem” – tak w laudacji przedstawił prof. Cichockiego dramaturg Wojciech Tomczyk, uznany dramaturg i felietonista. Wyróżnienie wręczył dyrektor Festiwalu, Arkadiusz Gołębiewski.

Nagroda im. bł. ks. Władysława Bukowińskiego – polskiego księdza, więźnia sowieckich łagrów i duszpasterza misyjnego działającego w Kazachstanie i Azji Środkowej – przyznawana jest za zasługi literackie w opowiadaniu i popularyzacji historii. W uroczystej przemowie docenione zostały dwie publikacje filozofa: „Porwanie Europy”, przenikliwy obraz relacji pomiędzy krajami Europy Zachodniej i państwami wstępującymi do Unii Europejskiej – w tym Polski – oraz wydana przez Teologię Polityczną książka „Północ i południe”, zawierająca błyskotliwa próbę redefinicji geopolitycznego miejsca Polski: z osi Wschód-Zachód, na oś Północ-Południe, w której centralną rolę odgrywa starożytny Rzym i jego forma cywilizacyjna.

W 2018 r. Nagroda  im. bł. ks. Władysława Bukowińskiego została przyznana poecie, eseiście i krytykowi literackiemu – Przemysławowi Dakowiczowi.