Aktualności

06.02.2024

Listy Wisławy Szymborskiej i Kornela Filipowicza po hiszpańsku ze wsparciem Instytutu Książki

Na hiszpańskim rynku ukazało się tłumaczenie korespondencji Wisławy Szymborskiej i Kornela Filipowicza, wydanej pod tytułem „Najlepiej w życiu ma Twój kot. Listy”. Wydanie przekładu Teresy Benítez, Katarzyny Mołoniewicz i Abela Murcii wsparł Instytut Książki w ramach Programu Translatorskiego ©POLAND.

Książka została wydana pod tytułem „Escribe si vendrás. Correspondencia (1967-1978)” przez wydawnictwo Las Afueras z Barcelony.

Spędzili ze sobą dwadzieścia lat, ale nigdy nie wzięli ślubu ani razem nie zamieszkali. Tom „Najlepiej w życiu ma Twój kot. Listy” zbiera korespondencję niecodziennej pary, jaką z pewnością byli Wisława Szymborska i Kornel Filipowicz. Ważną częścią ich wspólnego życia były listy, które pisali do siebie, kiedy któreś z nich wyjeżdżało z Krakowa. W korespondencji poetki-Noblistki i mistrza krótkiej formy prozatorskiej znajdziemy zarówno intymne wyznania, jak i najbardziej prozaiczne, codzienne tematy, zarówno refleksje o twórczości literackiej, jak i opowieści o otaczających ich ludziach. 

***

Program Translatorski ©Poland to jeden z flagowych programów Instytutu Książki. Jego celem jest promocja polskiej literatury na świecie poprzez finansowe wsparcie wydań polskich książek w przekładach na języki obce. Zagraniczni wydawcy mogą przeznaczyć uzyskany grant na sfinansowanie części kosztów publikacji dzieła, w tym między innymi na tłumaczenie dzieła z języka polskiego na inny język, zakup licencji prawnoautorskich oraz druk książki. Tylko w 2023 roku dofinansowaliśmy 229 zagranicznych wydań polskich książek, które ukażą się nakładem wydawnictw z 46 krajów, na co przeznaczyliśmy prawie 5 mln zł. We wszystkich edycjach programu łącznie dofinansowaliśmy już ponad 3 tys. przekładów polskich książek na języki obce.

RP/IK