Aktualności

logo Książnicy Kopernikańskiej
09.04.2019

Kwietniowe spotkania autorskie i inicjatywy w podregionie toruńsko-włocławskim

Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu oraz Dyskusyjne Kluby Książki z regionu zapraszają na kwietniowe spotkania autorskie z:

Robertem Makłowiczem
12.04 - Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Witalisa Szlachcikowskiego w Wąbrzeźnie, godz. 16:30
12.04 - Książnica Kopernikańska w Toruniu, godz. 19:30

Sylwią Chutnik
26.04 - Miejska Biblioteka Publiczna w Ciechocinku, godz. 16:00
26.04 - Książnica Kopernikańska w Toruniu, godz. 18:30

Koordynatorzy wojewódzcy przypominają również o tym, że 10.04 będzie miała miejsce konferencja "Biblioteczne Forum Pomysłów 2019" kierowana do bibliotekarzy z podregionu. W ramach konferencji moderatorzy DKK oraz chętni bibliotekarze wezmą udział w dwóch szkoleniach:

- "Bezgrzeszne lata... – o najnowszej literaturze dla dzieci i młodzieży" - dr hab. Elżbieta Kruszyńska, pracownik Zakładu Antropologii Literatury i Edukacji Polonistycznej Instytutu Literatury Polskiej UMK w Toruniu

- "Relacje między obrazem, tekstem i odbiorcą – o fenomenie picturebooka" - Iwona Chmielewska, pisarka i grafik

Zapraszamy!