Aktualności

04.04.2024

Książki Małgorzaty Swędrowskiej i Joanny Bartosik po galicyjsku ze wsparciem Instytutu Książki

Galicyjskie wydawnictwo Alvarellos wydało przekłady trzech książek autorstwa Małgorzaty Swędrowskiej i Joanny Bartosik: „Moja mama, mój tata”, „Moja babcia, mój dziadek” i „Moja siostra, mój brat”. Wydanie tłumaczeń Any Garrido González wsparł Instytut Książki w ramach Programu Translatorskiego ©POLAND.

Książki w przekładzie na język galicyjski noszą tytuły: „Mamás e papás”, „Avoas e avós” i „Irmás e irmáns”.

„Moja mama, mój tata”, „Moja babcia, mój dziadek” i „Moja siostra, mój brat” tworzą serię książek dla najmłodszych odbiorców, traktujących o tych, którzy są im najbliżsi – o członkach rodziny. Książki Swędrowskiej i Bartosik są jednak przeznaczone nie tylko dla dzieci, ale także dla dorosłych, którym przypominają: „tak, jesteś wystarczająco dobrą mamą” i „tak, jesteś wystarczająco dobrym tatą”, jeśli tylko dajesz swojemu dziecku miłość i dbasz o waszą więź.

Małgorzata Swędrowska nie tylko sama tworzy książki dla dzieci, ale także popularyzuje te, które stworzyli inni – m.in. prowadząc warsztaty dla nauczycieli i bibliotekarzy pracujących z najmłodszymi. Jest również nauczycielką edukacji wczesnoszkolnej i wykładowczynią na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Joanna Bartosik to utalentowana ilustratorka, która na swoim koncie ma wiele książek dla dzieci. Autorka ilustracji m.in. do książek: „Tilda i kurzołek” oraz książek z cyklu „Franek, Frania & Felix”, a także autorka książek dla najmłodszych dzieci „RAZ, dwa, trzy – patrzymy”, „Raz, DWA, trzy – słyszymy” i „Raz, dwa, TRZY – mówimy”.

***

Program Translatorski ©POLAND to jeden z flagowych programów Instytutu Książki. Jego celem jest promocja polskiej literatury na świecie poprzez finansowe wsparcie wydań polskich książek w przekładach na języki obce. Zagraniczni wydawcy mogą przeznaczyć uzyskany grant na sfinansowanie części kosztów publikacji dzieła, w tym między innymi na tłumaczenie dzieła z języka polskiego na inny język, zakup licencji prawnoautorskich oraz druk książki. Tylko w 2023 roku dofinansowaliśmy 229 zagranicznych wydań polskich książek, które ukażą się nakładem wydawnictw z 46 krajów, na co przeznaczyliśmy prawie 5 mln zł. We wszystkich edycjach programu łącznie dofinansowaliśmy już ponad 3 tys. przekładów polskich książek na języki obce.

RP/IK